Praktijktest alternatieve milieuvriendelijke antifouling afgerond: bekijk de resultaten

publicatie:
11
-
02
-
2020
Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben MilieuCentraal, HISWA Vereniging en Waterrecreatie Nederland in 2019 een praktijktest gehouden met milieuvriendelijke antifoulings. De test volgde op een congres over antifouling in oktober 2018 te Rotterdam, waar bleek dat er veel vooroordelen bestaan over milieuvriendelijke alternatieve antifoulings.

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben MilieuCentraal, HISWA Vereniging en Waterrecreatie Nederland in 2019 een praktijktest gehouden met milieuvriendelijke antifoulings. De test volgde op een congres over antifouling in oktober 2018 te Rotterdam, waar bleek dat er veel vooroordelen bestaan over milieuvriendelijke alternatieve antifoulings.

Alternatieve antifoulings

Daarom zijn bij de start van het vaarseizoen 2019 verschillende leveranciers van dergelijke antifoulings verzocht hun product aan te brengen onder en in verhuurboten op een locatie aan zoet water (Ottenhome Heeg te Heeg) en op een locatie aan zout water (Aquavitesse te Bruinisse). Daarnaast is een statische test uitgevoerd met behandelde panelen te Den Helder. Met deze panelen kon het ‘worst case scenario’ worden beoordeeld. Een overzicht van alternatieve antifoulings is te vinden op de Antifouling-pagina van Varen doe je Samen!

De deelnemende producten aan de test: 

  • Zwitsers Melkfett 
  • Renolit Dolphin S foil 
  • MacGlideTM foil (Mactac) 
  • MacGlideTM Pyramidal foil (Mactac) 
  • Bioclean (Chugoku Marine Paints) 
  • Seajet ex3 (Chugoku Marine Paints) 
  • Silic One (Hempel) -Green Power Nano (GPN) 
  • Finsulate (in twee versies, korte en lange vezels) 
  • Sonihull (Lamers System Care) ultrasoon antifouling 
  • Shipsonic ultrasoon antifouling -Ecospeed

Praktijktest op Valken

Alle producten zijn aangebracht op Valken, behalve de twee ultrasoon systemen. Die werden in kajuitboten aangebracht. Voor een kundige beoordeling van de werking van de producten is de test uitbesteed aan Endures te Den Helder. Tevens is Endures verzocht een globale beoordeling van de milieueffecten van de aangeboden systemen te rapporteren. Tijdens de testperiode zijn de vaartuigen bij Ottenhome Heeg beoordeeld op 4 juli, 15 augustus en 24 september 2019. Bij Aquavitesse werden de vaartuigen beoordeeld op 13 juni, 12 juli, 23 augustus, 19 september en 25 oktober 2019. 

De vlottest werd uitsluitend door Endures beoordeeld op 3 juli, 29 juli, 26 augustus en 24 september 2019. Naast de vaartuigen met deelnemende producten zijn ook vaartuigen met biocide houdende antifouling beoordeeld als referentie. De resultaten van de vlottest wijken enigszins af van de resultaten onder de vaartuigen. De ultrasoon systemen kunnen niet op het vlot getest worden.

Bekijk de resultaten

De werking van de milieuvriendelijke antifoulings is door Endures weergegeven met cijfers, waarbij cijfer 7 'Geen werking' betekent en cijfer 1 staat voor 'Beste werking':


Vlottest

Zoet water

Zout water

Reinigen mogelijk

Referentievaartuig (biocidehoudende antifouling)


2

4


Melkfett

4

2

5

?

Renolit Dolphin S foil

4

-

5

gemakkelijk

MacGlideTM foil (Mactac)

4

-

-

gemakkelijk

MacGlideTM Pyramidal foil (Mactac)

2

2

-

gemakkelijk

Bioclean (Chugoku Marine Paints)

4

2

-

gemakkelijk

Seajet ex3 (Chugoku Marine Paints)

7

2

2

niet

Silic One (Hempel)

2

-

5

gemakkelijk

Green Power Nano (GPN)

7

-

-

-

Finsulate (in twee versies, korte en lange vezels)

6

3

6

gemakkelijk

Sonihull (Lamers System Care) ultrasoon antifouling

-

-

4

?

Shipsonic ultrasoon antifouling

-

-

5

?

Ecospeed

-

-

7

Ja


Resultaten zoet water nagenoeg hetzelfde

Deze cijfers zijn gebaseerd op de absolute bevindingen. Relatief geven op zoet water alle producten nagenoeg eenzelfde resultaat als de biocidehoudende antifouling op het referentievaartuig.

Zout water

Op zout water blijkt dat de biocidehoudende antifouling op het referentievaartuig geen voldoende aangroeiwerende werking heeft om het gehele seizoen aangroeivrij te blijven. Het referentievaartuig scoorde in bovenstaande tabel een 4. Een aantal geteste producten scoren tegenover deze 4 van het referentievaartuig nagenoeg vergelijkbaar. Daarbij tekent Endures aan dat deze producten, anders dan biocidehoudende antifouling, gemakkelijk zijn te reinigen. De cijfers zijn gegeven zonder het reinigen van de onderwaterschepen tijdens het seizoen.

Reinigen van de onderwaterschepen

Er zijn grote verschillen met betrekking tot het reinigen van de onderwaterschepen. Bij Ecospeed kon de aangroeiwerende werking niet beoordeeld worden. In de test is door de leverancier aangetoond dat de coating zeer goed en schadeloos te reinigen is. Bij andere producten werden aangroeiwerende eigenschappen vastgelegd, waarbij ook de mate van schoonmaken is beoordeeld. Alle producten op siliconenbasis zijn eenvoudig schoon te maken zonder dat de werking negatief wordt beïnvloed. Ook Finsulate is eenvoudig schoon te maken met een schrapstaal. Bij de ultrasoon systemen is reinigen afhankelijk van de gekozen onderwatercoating, maar ook hierbij geldt dat daarmee de werking van het systeem niet wordt beïnvloed. 

Lees alle resultaten in het rapport ‘‘Field efficacy test of environmentally friendlyantifouling products for pleasure boats in The Netherlands’ van Endures.