Start bewustwordingscampagne Vaarregels

publicatie:
16
-
06
-
2016
‘Varen doe je Samen!’ start vanaf vandaag, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Amsterdam, de bewustwordingscampagne ‘Vaarregels’. Doel van de humoristische informatieve campagne is om mensen op een leuke manier bewust te maken van de vaarregels op het water, om uiteindelijk de vaarregels onderdeel te laten zijn van elke vaartocht.

‘Varen doe jeSamen!’ start vanaf vandaag, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Amsterdam, debewustwordingscampagne ‘Vaarregels’. Doel van de humoristische informatievecampagne is om mensen op een leuke manier bewust te maken van de vaarregels ophet water, om uiteindelijk de vaarregels onderdeel te laten zijn van elkevaartocht.


Filmpjes enflyer over de vaarregels
Voor de campagne zijn filmpjes en een flyer met zes vaarregels gemaakt en zullen gedurende de zomerperiode uitgebracht worden. De filmpjes kunnen bekeken worden via de website van ‘Varen doe je Samen!' en op de social media kanalen Facebook en Twitter. Vandaag worden de filmpjes van vaarregel 1 en 2 gelanceerd.


Vaarregel 1 Geenafval overboord
Gooi geen afval in het water. Houd het water netjes. Het is niet alleen beter voor de medevaarweggebruikers, maar ook voor het milieu. Dus bewaar afval netjes in een afgesloten vuilnisbak en gooi het weg in een daarvoor bestemde afvalbak aan de wal wanneer je je bootje verlaat. Zo ben je goed bezig!Vaarregel 2: Gavoorbereid op reis
Een goede reisvoorbereiding is het halve werk. Beluister de weerberichten. Verzamel informatie over je vaarwater, zorg dat je weet welke knooppunten je tegenkomt en hoe je die veilig kunt passeren. En neem een recente waterkaart en de verplichte papieren mee. Check ook van te voren of er stremmingen zijn.Over het project‘Varen doe je Samen!’
Veilig kunnen varen is voor de recreatie- en beroepsvaart van groot belang. Om de veiligheid op de Nederlandse grote vaarwegen te vergroten is 'Varen doe je Samen!' gelanceerd. Het gaat om een landelijk samenwerkingsproject van onder andere provincies, Rijkswaterstaat, de Koninklijke BLN-Schuttevaer en de Unie van Waterschappen. Naast voorlichting over de veiligheid, voorzorgsmaatregelen, nieuwe wet- en regelgeving, zijn mogelijke gevaarlijke situaties beschreven. Er zijn knooppuntenboekjes gemaakt met veilige adviesroutes. Kijk voor meer informatie op www.varendoejesamen.nl.