Vaarquiz-vraag: Marifoongebruik in de sluis – wat moet je doen?

publicatie:
20
-
10
-
2022
Iedere maand stelt Varen doe je Samen! op onze social-media-kanalen een quizvraag. Het juiste antwoord, met toelichting, volgt een paar dagen later via de website.

Hier de vraag van oktober:

Welke regel geldt er voor een schip, uitgerust met een marifoon, dat ligt in een sluis:

  1. Men is niet verplicht op het marifoonkanaal van de sluis uit te luisteren.
  2. Men is verplicht uit te luisteren op het marifoonkanaal van de sluis.
  3. Men moet uitluisteren op kanaal 10.

Het antwoord:

Antwoord B is het juiste antwoord.

Elk schip dat is uitgerust met een marifoon heeft een uitluisterplicht. Op de Nederlandse binnenwateren dient men uit te luisteren op kanaal 10 (schip-schip verkeer). Bij het binnenvaren van een gebied met verkeersbegeleiding dien je over te schakelen naar het bijbehorende marifoonkanaal, het zogenaamde blokkanaal.

Dit geldt dus ook bij sluizen met een blokkanaal. Vaak wordt dit VHF-kanaal op borden langs de waterkant aangegeven. Je kunt een blokkanaal ook vinden in de Almanak, en vaak ook in diverse navigatieprogramma’s.

Meer weten? Bekijk ook het webinar Marifoongebruik – Tips, regels en afspraken.

Goede, veilige vaart!