Vaarquiz-vraag: stuurboord op stuurboord passeren

publicatie:
02
-
01
-
2020
De vraag: moet een afvarend klein schip verplicht “stuurboord op stuurboord” passeren, dus altijd aan de zijde van het blauwe bord?

Het is belangrijk om op het water goed op de hoogte te zijn van de vaarregels, om zo gevaarlijke situaties te voorkomen. Iedere maand stelt Varen doe je Samen! op onze social media kanalen een quizvraag. Het juiste antwoord, met toelichting, volgt een paar dagen later via de website. Hieronder het antwoord op de quizvraag van december. 

De vraag: moet een afvarend klein schip verplicht “stuurboord op stuurboord” passeren, dus altijd aan de zijde van het blauwe bord?

Antwoord vaarquiz-vraag

Het juiste antwoord bij deze vraag is: “nee niet verplicht, maar een schip in de afvaart voldoet bij voorkeur aan het verzoek van het schip in de opvaart”

Hoe zit het?

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop beroepsvaart zich gedraagt op een rivier moet je het een en ander weten over stroming. De stroming op een rivier is minder in een binnenbocht ('De Oord'), terwijl in de buitenbocht ('De Hang') de stroming sterker is. Een opvarend binnenvaartschip kan dus kiezen voor de binnenbocht om brandstof te besparen, terwijl een afvarend schip juist de buitenbocht zal kiezen. 

Door de grotere stroming is een buitenbocht vaak ook dieper dan een binnenbocht. Afhankelijk van de diepgang van een schip, kan een schip een keuze maken voor de plek op het vaarwater. Dit leidt er dus toe dat een opvarend schip bij een bocht naar links de 'verkeerde wal', bakboordwal, van de rivier wil aanhouden.

Blauw bord

Om dit aan te geven toont dit opvarend schip een blauw bord aan de zijde waar hij graag wil dat afvarende schepen hem passeren. Maar let op! In het BPR wordt er altijd gesproken over ‘Bij voorkeur voldoen aan het blauwe bord verzoek’. Dit is gedaan omdat kleine recreatievaart wel veilig aan dit verzoek moet kunnen voldoen. Als je bijvoorbeeld op een breed stuk van de rivier vaart en er veel beroepsvaart je komt inhalen, zou het wellicht verstandiger zijn om niet over te steken naar de verkeerde wal om aan het blauwe bord verzoek te voldoen. 

In dat geval mag je het verzoek dus negeren. Blijf natuurlijk dan wel strak stuurboordwal aanhouden. Lees ook onze brochure over het Blauwe Bord.

Als je schip is uitgerust met marifoon kun je natuurlijk afspraken maken over hoe je elkaar passeert. Schroom niet om dit ook te doen als de situatie daar om vraagt. 

Goede, veilige vaart!