Varen door ankergebieden voor de kust

publicatie:
07
-
08
-
2017
Er leven nogal eens vragen over het doorvaren van ankergebieden voor de kust. Hoe zit het?

Er leven nogal eens vragen over het doorvaren van ankergebieden voor de kust. Hoe zit het?

Wat is een ankergebied?

Een ankergebied is een aanbevolen plaats waar zeeschepen kunnen ankeren. Het is dus bedoeld om varen en stilliggen (ankeren) van elkaar gescheiden te houden. Of in ieder geval de vaarders erop te attenderen dat er geankerde schepen kunnen liggen.

Welke regels gelden er?

Er wordt in geen enkel reglement gesproken over de doorvaarbaarheid van een ankergebied. Dat betekent dat er geen beperkingen zijnom door zo’n gebied te zeilen/varen. Het kan voorkomen dat er gebieden zijn waar wel een verbod geldt, dat moet dan op de kaart aangegeven zijn. 

Let goed op in ankergebieden?

We kunnen ons voorstellen dat zeilers door een ankergebied willen varen (windrichting, afstand). Je moet er wel rekening mee houden dat hier veel schepen bij elkaar liggen die voor windafdekking kunnen zorgen waardoor je minder manoeuvreerbaar wordt. Ook kunnen achter geankerde schepen andere schepen tevoorschijn komen (gaan net anker op of zijn nieuw en willen ten anker komen). Je zult dan ook veel vaarbewegingen tegen kunnen komen waarvan niet altijd duidelijk is wat er gaat gebeuren (doorvaren, stoppen, koers wijzigen etc). Let dus goed op wat er om je heen gebeurt en roep eventueel per marifoon een bepaald schip op om te vragen wat hij gaat doen c.q. te overleggen wat jij het beste kunt doen. Let ook op de (getijde)stroom.

Houdt afstand

Mocht je besluiten om door het ankergebied te varen (zeilen)is het zeer verstandig om dit op gepaste afstand van de voor anker liggen de zeeschepen te doen. Let op: het komt regelmatig voor dat de officiële ankergebieden vol liggen en zeeschepen dan ernaast voor anker gaan.

Conclusie: De ankergebieden voor de kust zijn geen verbodengebieden dus mag men er doorheen varen (zeilen). (Check van tevoren op de kaart of er wellicht wel een verbod van kracht is) 

Let op: Er geldt vooralsnog op dit moment wel een vaarverbod voor de aangewezen gebieden voor windmolenparken.

Goede veilige vaart!

No items found.