vdjs-lesmodule binnenvaartopleidingen

publicatie:
24
-
05
-
2019
Op het jaarcongres van koninklijke BLN-Schuttevaer is de aanvullende "Varen doe je Samen!"-lesmodule voor de MBO-binnenvaartopleidingen gelanceerd. Vanaf het nieuwe schooljaar september 2019 zal deze op de scholen gaan draaien. Het doel is dat (leerling)binnenvaartschippers het veiligheidsbewustzijn vergroten door de interactie met de recreatievaart beter op hun netvlies krijgen.

Op het jaarcongres van koninklijke BLN-Schuttevaer is de aanvullende "Varen doe je Samen!"-lesmodule voor de MBO-binnenvaartopleidingen gelanceerd. Vanaf het nieuwe schooljaar september 2019 zal deze op de scholen gaan draaien. Het doel is dat (leerling)binnenvaartschippers het veiligheidsbewustzijn vergroten door de interactie met de recreatievaart beter op hun netvlies krijgen.

'Varen doe je Samen!' geeft voorlichting over veilig varen. Met betrekking tot veiligheid op het vaarwater ligt er een verantwoordelijkheid bij de vaarwegbeheerders en alle vaarweggebruikers, zowel beroeps- als recreatievaart. Om dit bij de beroepsvaart al vanaf de opleiding mee te geven heeft koninklijke BLN-Schuttevaer in samenwerking met 'Varen doe je Samen!' een aanvullende lesmodule ontwikkeld voor de binnenvaartopleidingen. In de binnenvaartopleiding krijgen leerlingen/studenten de kennis met betrekking tot de nautische vaarregels via een BPR/RPR Lesmodule. Aanvullend is er nu de 'Varen doe je Samen!' module ontwikkeld met daarin de uitleg over de ruim 100 knooppunten in Nederland. Hier komen beroeps- en recreatievaart bij elkaar en wordt er advies gegeven aan de recreatievaarder met betrekking tot het passeren hiervan. Voor de (toekomstige) binnenvaartschipper heeft het knooppunt een attentiewaarde voor het feit dat hier recreatievaart passeert. Voor de schipper is het goed om te weten welk advies er hier gegeven wordt aan de recreatievaarder. Dit advies is opgesteld in samenwerking met de vaarwegbeheerder, beroeps- en recreatievaart.

De lesmodule zal vanaf het nieuwe schooljaar in september gaan draaien en is beschikbaar voor alle MBO-binnenvaartopleidingen. De student gaat opdrachten met zijn leermeester/schipper uitvoeren. Op deze wijze worden de schippers van de toekomst en de huidige schippers bekend gemaakt met 'Varen doe je Samen!'. Hiermee hopen we te bereiken dat ook de beroepsschipper zich bewust is van zijn te verwachten gedrag rondom de vdjs-knooppunten. 

'Varen doe je Samen!' rekent erop dat hierdoor het wederzijdse begrip het veiligheidsbewustzijn op de vaarwegen zal vergroten. Het samenwerkingsverband met de vaarwegbeheerders, binnenvaart, recreatievaart en de hulpverleners op het water zal ook in 2020 – 2025 voortgezet worden.


No items found.