Vissen met een ‘bellyboat’ – tips,regels en richtlijnen

publicatie:
07
-
05
-
2020
Misschien heb je ze wel eens zien varen (of drijven): vissers in een zogenoemde ‘Bellyboat’. Of misschien vis je zelf wel eens vanuit een bellyboat. Sportvisserij Nederland merkt een stormachtige groei van dit type bootjes, al dan niet aangedreven door een elektromotor.

Misschien heb je ze wel eens zien varen (of drijven): vissers in een zogenoemde ‘Bellyboat’. Of misschien vis je zelf wel eens vanuit een bellyboat. 

Sportvisserij Nederland merkt een stormachtige groei van dit type bootjes, al dan niet aangedreven door een elektromotor. Naar schatting telt Nederland er zo’n drie- tot vijfduizend. Dat was genoeg reden om eens in de regels te duiken en een artikel met tien tips voor veilig gebruik van de bellyboat in het VISblad te plaatsen.

Regels

Uit onderzoek blijkt dat er in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) geen specifieke regels vermeld staan voor de bellyboat – en deze worden ook niet overwogen. De standaard bellyboat valt daarom onder artikel 8.08 van het BPR: watersport zonder schip. Het zwemmen met een luchtbed behoort bijvoorbeeld ook tot deze categorie. Binnen artikel 8.08 worden geen eisen gesteld aan de technische uitrusting van de bellyboat. Je moet wel uit de buurt blijven van een varend schip (BPR artikel 8.08.1) en je mag je niet begeven bij sluizen, stuwen, vaargeulen, havens, haveningangen, veerponten en snelvaargebieden (artikel 8.08.2).

Elektromotor

Het gebruik van een elektromotor in de bellyboat is sterk in opmars. Een elektrisch voortbewogen bellyboat wordt beschouwd als een ‘klein schip’, dus zijn alle BPR-regels voor deze categorie van toepassing (artikel 9.04). Veel bellyboats met een elektromotor halen een maximale snelheid van 3 tot 5 km/u. Wanneer een klein schip niet een minimale snelheid van 6 km/u kan halen, is er een flink aantal (grote) vaarwegen waar niet mag worden gevaren/gevist (BPR, bijlage 15a). Verder is de bellyboat verplicht om in de schemer en het donker een rond schijnend toplicht op 1 meter hoogte te voeren.

Zichtbaarheid

Een moderne, kwalitatief goede bellyboat is veilig. Specialisten tippen wel om de dwarsstang (of het net) van de bellyboat niet te gebruiken: dit vormt een obstakel mocht je onverhoopt snel uit de bellyboat moeten stappen. Verder zijn de kenners het erover eens dat veilig vissen vanuit de bellyboat vooral om zichtbaarheid draait. Zorg dus dat je altijd goed zichtbaar bent – zeker als je in de schemering of het donker op pad gaat is een navigatielicht een absolute must (en tevens verplicht!) en zijn reflectiestrippen op de buitenkant van de ‘belly’ geen overbodige luxe. Een reddingsvest is strikt genomen niet verplicht, maar zeker aan te raden. 

Voorbereiding 

Zoals gezegd is het vissen vanuit de bellyboat niet aan bijzonder veel (specifieke) regels gebonden. Wel is ook hier een goede voorbereiding essentieel. Dus zorg dat je altijd het weer in de gaten houdt, goed zichtbaar bent (ook in het donker), rekening houdt met medewatergebruikers (zeker vrachtschepen hebben een grote dode hoek) en niet vist op plekken waar dit niet is toegestaan. Heb tevens aandacht voor de kwaliteit van je bellyboat, je apparatuur, bedrading en besturingsmiddelen. Zorg dat je materiaal voldoet aan de hier gebruikte CE kwaliteitsnormeringen. Voorkom dat je op het water in de problemen komt, dat begint al bij het maken van de keuze van je materiaal. 

Tien bellyboat-tips van Sportvisserij Nederland

  1. Vis nooit alleen, maar ga met een vismaat op pad. 
  2. Laat het thuisfront weten waar je gaat vissen, met wie je op pad bent en hoe laat je denkt te stoppen. 
  3. Een reddingvest is geen overbodige luxe, maar puur eigenbelang. 
  4. Vis je in het donker, doe dit dan met een rondom schijnend toplicht. 
  5. Extra verlichting (hoofdlamp) en fluorescerende vlaggetjes zijn in het donker zeker niet overbodig. 
  6. Check voordat je van huis gaat het weerbericht en andere relevante info (bijv. waterbericht). 
  7. Laad voor vertrek de accu van je telefoon helemaal op. 
  8. Controleer regelmatig je materiaal zodat je op het water niet voor verrassingen komt te staan. 
  9. Houd rekening met andere watergebruikers en blijf uit de buurt van de beroepsvaart. 
  10. Neem tenslotte altijd de VISpas mee en spreek elkaar aan om onveilige situaties te voorkomen!


Goede, veilige vaart!

(Bron en foto boven: Sportvisserij Nederland)