Voorkom hinderlijke golfslag

publicatie:
27
-
07
-
2018
Je ligt ergens rustig aangemeerd en er komt een schip langs dat een behoorlijke golf produceert. Dat kan vervelend zijn, bijvoorbeeld omdat er spullen omvallen in de kuip of de kajuit. Of nog erger: er ontstaat schade omdat je schip hard tegen de steiger wordt geduwd. Lees meer over golfslag.

Iedereen herkent dit wel: Je ligt ergens rustig aangemeerd en er komt een schip langs dat een behoorlijke golf produceert. Dat kan vervelend zijn, bijvoorbeeld omdat er spullen omvallen in de kuip of de kajuit. Of nog erger: er ontstaat schade omdat je schip hard tegen de steiger wordt geduwd.

Schade

Niet alleen schade aan een schip, maar ook schade aan de oever kan ontstaan door te veel golfslag. De vaarwegbeheerder kan een bepaalde oever willen beschermen voor deze golfslag en kan hiervoor een bord gebruiken:

'Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken' 

Dit bord wordt ook gebruikt als men hinderlijke golfslag wil voorkomen bij bijvoorbeeld werkzaamheden langs een oever of brug, bij aanlegplaatsen, bunkerstations en dergelijke.Vaar sociaal

Ook als dit bord niet aanwezig is, is het van belang dat je let op de hoogte van je hekgolf. Kijk daarom regelmatig achterom hoe hoog je hekgolf is en of je daarmee overlast zou kunnen veroorzaken. Vooral op smallere vaarwegen zal een hoge hekgolf hinderlijk kunnen zijn.

Wat kun je doen om je hekgolf te verminderen?

Als je met een schip vaart, maak je golven in het water. De hoogte van deze golf hangt af van het type schip, de snelheid van het schip, en hoeveel voortstuwend vermogen er toegevoegd wordt. Dit kan motorvermogen zijn, maar bij een zeilschip ook de voortstuwende kracht van het zeil. Als een schip eenmaal de rompsnelheid heeft gehaald, wordt meer voortstuwend vermogen enkel omgezet in een hogere hekgolf. Tenzij de boot gaat planeren, als het ware glijden over het water, zoals een speedboot dat doet, dan neemt de hekgolf weer af. Zo zie je vaak dat als een kleine speedboot langzaam vaart, deze soms een hoge hekgolf maakt, terwijl als deze snel vaart, de hekgolf bijna verdwijnt.


Een voorbeeld van de schade die kan ontstaan door stevige golfslag

Ken je schip en bespaar brandstof

Meer gas geven terwijl je schip al de rompsnelheid heeft gehaald, resulteert enkel in een hogere hekgolf en meer golfslag. Het is dan ook aan te raden om de rompsnelheid van je eigen schip te kennen. Juist voldoende gas geven om deze snelheid te bereiken is dan het beste. Dit resulteert in minder brandstofverbruik en een zo min mogelijke hekgolf. Als je het schip niet goed kent, bijvoorbeeld een huurboot, kun je met behulp van je log en gashendel wel uitvinden wat de rompsnelheid is. Als je gas terugneemt terwijl de snelheid niet afneemt, gaf je dus teveel gas. 

Goede, veilige vaart!

No items found.