Zien en gezien worden: wees altijd goed zichtbaar

publicatie:
19
-
08
-
2016
Varen doe je Samen!' heeft samen met jongeren korte voorlichtingsfilmpjes gemaakt over veilig varen. De filmpjes is om jongeren op een “shocking” manier bewust te maken van de veiligheid op het water. Doel is bewustwording dat aan de basis van elke vaartocht een stuk kennis en naleving van vaarregels ten grondslag ligt.

Wil je weten hoe 'Varen doe je Samen!’ jongeren bereikt? ​'Varen doe je Samen!' heeft samen met jongeren korte voorlichtingsfilmpjes gemaakt over veilig varen. De filmpjes is om jongeren op een “shocking” manier bewust te maken van de veiligheid op het water. Doel is bewustwording dat aan de basis van elke vaartocht een stuk kennis en naleving van vaarregels ten grondslag ligt.

Jongerenfilmpjes
'Varen doe je Samen!' heeft drie filmpjes gemaakt en zullen gedurende de komende periode extra aandacht krijgen. De filmpjes kunnen bekeken worden via de website van ‘Varen doe je Samen!', op de social media kanalen Facebook, Twitter en op YouTube. Vandaag wordt er aandacht besteed aan het filmpje 'Zien en gezien worden'.

Zien en gezien worden
Wees altijd goed zichtbaar en zorg dat je vrij om je heen kunt kijken en de geluidssignalen van andere vaartuigen goed kunt horen. Zien en gezien worden, ook als het gezellig is!

Over het project ‘Varen doe je Samen!’
Veilig kunnen varen is voor de recreatie- en beroepsvaart van groot belang. Om de veiligheid op de Nederlandse grote vaarwegen te vergroten is 'Varen doe je Samen!' gelanceerd. Het gaat om een landelijk samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat, de Provincies, Unie van Waterschappen, Port of Amsterdam, Port of Rotterdam, de Koninklijke BLN-Schuttevaer, KNRM, Reddingsbrigade, ANWB, HISWA Vereniging, Platform Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland, Watersportverbond en Waterrecreatie Nederland. Naast voorlichting over de veiligheid, voorzorgsmaatregelen, nieuwe wet- en regelgeving, zijn mogelijke gevaarlijke situaties beschreven. Er zijn knooppuntenboekjes gemaakt met veilige adviesroutes. Kijk voor meer informatie op www.varendoejesamen.nl.

No items found.