Hoe lang is benzine houdbaar?

Met een betrouwbare motor kunnen onveilige situaties voorkomen worden. Of ze kunnen juist uitkomst bieden in gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld slecht weer of slecht zicht. Een motorstoring, bijvoorbeeld door slechte brandstof, wil je dus te allen tijde voorkomen.

Brandstof

Een belangrijke factor in het voorkomen van een motorstoring, is je brandstof. Nu is er al veel geschreven over de houdbaarheid van diesel, en de z.g. diesel-bacterie, die voor veel problemen kan zorgen in je tank. Nu gaan er recent ook verhalen rond over de houdbaarheid van gewone benzine, die ook vaak gebruikt wordt op schepen, meest bij buitenboordmotoren.

Vergomming door ethanol?

In de huidige gangbare producten wordt tegenwoordig zo’n 5% ethanol toegevoegd. In de toekomst gaat dit zelfs naar 10%. Door de aanwezigheid van dit ethanol zou er vergomming kunnen optreden die voor problemen zorgt in de carburateur. Toch zit het zo niet helemaal in elkaar. We belden met Shell Nederland en kregen de volgende uitleg: ‘De vergomming die op kan treden komt niet door ethanol, maar door de oxidatie van petroleum bestanddelen, die vroeger altijd al in de benzine zaten. Oxidatie van ethanol leidt tot azijn, maar daar zijn omstandigheden voor nodig die nooit in een tank aan boord kunnen ontstaan.’

Oxidatie door petroleum

Dus, enkel de oxidatie van petroleum bestanddelen zou kunnen leiden tot vergomming die weer leidt tot problemen in de carburator. De snelheid waarmee dit kan gebeuren hangt erg af van de temperatuur. Bij elke stijging van de temperatuur met 10 graden, verdubbelt de reactie. Toch kun je ervan uitgaan dat deze vergomming, zelfs in de zomermaanden, niet binnen 6 maanden gebeurt. Zo kun je benzine in de tank in de winterstalling gewoon erin laten en hoef je niet bang te zijn voor vergomming.

Condens

Zijn er dan helemaal geen problemen? Jawel, het probleem van condens in de tank. Deze kan zorgen voor problemen met je ontsteking. De oorzaak van condensvorming staat los van de benzine, deze komt door factoren van buitenaf. Maar let op: Door condensvorming zullen bestanddelen van ethanol eerder condenseren. Dus, door de aanwezige ethanol zal het proces van condenseren, wat los staat van de benzine, eerder tot problemen leiden. De oplossing hiervoor is om de tank helemaal vol te tanken als je lang van boord bent en er omstandigheden zijn waar condensvorming zou kunnen ontstaan.

Conclusie:

Houd voor jezelf een houdbaarheid aan van 6 maanden voor benzine aan boord. Als je tijdens de wintermaanden zorgt dat je tank vol is, is de houdbaarheid langer. Zorg ervoor dat je tank vol is als je langer afwezig bent. Ook zal een goede ventilatie van je brandstofruimte (waar je tank staat) condensvorming in je tank verminderen. Meet over het voorkomen van motorstoring lees je in het artikel ‘Tank, check en denk’ en in onze brochure: Voorkom motorstoring 
Goede veilige vaart!


 

© 2019 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring