Veilig gasgebruik aan boord: extra aandacht

Met gas aan boord kun je koken, koelen en verwarmen, net als thuis. Heel gemakkelijk. Maar je moet wel zorgvuldig omgaan met gas, een goedgekeurde gasinstallatie gebruiken en die minimaal elke drie jaar laten controleren. Gas vraagt dus om extra aandacht. Want bij een lek is er al snel ontploffings- en brandgevaar.

Aan boord veilig met gas omgaan: 10 gouden regels

 1. Gebruik gasflessen die geschikt zijn voor de watersport
 2. Instrueer en informeer je bemanning over veilig gebruik van de gasinstallatie en de brandblussers
 3. Bewaar nooit (lege) gasflessen onderdeks in je jacht maar altijd in de speciale gasbun of flessenkast, en merk deze
 4. Sleutel niet zelf aan je gasinstallatie, het is specialistenwerk
 5. Laat om de drie jaar een inspectie uitvoeren van je gasinstallatie aan boord door een bedrijf met het Certificaat Gastechniek
 6. Zorg voor voldoende ventilatie, voorkom condens of erger: koolmonoxide
 7. Sluit alle gasafsluiters als je van boord gaat.
 8. Houd je gasapparatuur schoon en jong. Vervang elke tien jaar de gasdrukregelaar en bij voorkeur de gasslang om de drie jaar
 9. Raadpleeg direct een vakman bij gebreken aan de installatie; ga niet zelf repareren
 10. Zorg voor goed functionerend blusmateriaal
    


 
Een aantal zaken vragen je aandacht. In de brochure Gasveilig vind je ze nader uitgelegd:

 • Veilig gebruik
 • Tips voor plaatsing van gasflessen
 • Hoe voorkom je lekkage?
 • Info over vaste gasleidingen, slangen, bevestigingsbeugels en drukregelaars
 • Gasleidingsysteem
 • Aangesloten gastoestellen
 • Aandachtspunten bij installatie
 • Controles
 • Wat te doen bij brand?

 

Knooppunten

Uw browser ondersteunt helaas geen dynamische kaarten.
© 2020 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring   |