Per 1 juni 2016 krijgt VTS Sector Millingen een eigen marifoonkanaal: VHF5

publicatie:
26
-
05
-
2016
VTS Sector Millingen communiceert al jaren met de scheepvaart op marifoonkanaal 10. Vanwege het regionale drukke marifoonverkeer op VHF10 is de behoefte aan een eigen VHF kanaal de laatste jaren toegenomen. Van Agentschap Telecom heeft Rijkswaterstaat daarom een nieuw marifoonkanaal toegewezen gekregen; VHF 5.

VTS Sector Millingencommuniceert al jaren met de scheepvaart op marifoonkanaal 10. Vanwege hetregionale drukke marifoonverkeer op VHF10 is de behoefte aan een eigen VHFkanaal de laatste jaren toegenomen. Van Agentschap Telecom heeftRijkswaterstaat daarom een nieuw marifoonkanaal toegewezen gekregen; VHF 5.

Met een eigen kanaal voor VTSSector Millingen kan beter worden ingespeeld op de huidige en toekomstigeverkeersstromen. Marifoonkanaal VHF5 sluit bovendien goed aan op hetmarifoonkanaal van VTS sector Nijmegen.

Nieuwe sectorgrenzen
Met de invoering van het nieuwemarifoonkanaal zijn tevens de sectorgrenzen opnieuw vastgesteld. De grenzenworden door middel van borden op de oever aangegeven en worden vermeld in de “Regeling communicatie en afmetingenRijksbinnenwateren”.

Nieuwe telefoonnummers
Naast het nieuwe blokkanaal VHF5 zijn er ook nieuwetelefoonnummers voor de verkeersposten Nijmegen (088 797 41 70) en Tiel (088797 36 90)

Bekijk hier het overzicht Marifoonblokkanalen Waal per 1-06-2016


No items found.