Dag van de Duurzaamheid: Hoe herken je de duurzame watersporter?

publicatie:
10
-
10
-
2017
Op 10 oktober is het de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Door het hele land vinden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Ook voor de watersporter is duurzaamheid van groot belang, eigenlijk het hele jaar door.

Op 10 oktober is het de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Door het hele land vinden activiteiten in het kader van duurzaamheid plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Ook voor de watersporter is duurzaamheid van groot belang, eigenlijk het hele jaar door.

Blauwe Vlag

In de watersport kennen we twee duurzame kenmerken: de Blauwe Vlag en het Blauwe Vaantje. Wat zeggen die twee nu eigenlijk over duurzaamheid? Als de Blauwe Vlag ergens wappert, betekent dat een goede kwaliteit van het zwemwater en is het er schoon en veilig. De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Meer informatie is te vinden op de website Blauwevlag.nl

Blauwe Vaantje

Voor verantwoorde schippers is er het Blauwe Vaantje, een variant op de Blauwe Vlag. Het Blauwe Vaantje is een milieukeurmerk voor booteigenaren en schippers die zich op het water verantwoord, zorgzaam en milieuvriendelijk gedragen. Hijs het Blauwe Vaantje in de mast en laat iedere watersporter zien dat je een schipper bent die zich persoonlijk inzet voor het behoud van onze vaargebieden!

Herken de Duurzame Watersporter

Varen doe je Samen! heeft samen met Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) een aantal gedragsregels voor duurzaam en veilig varen opgesteld. Dit heeft geresulteerd in ‘De Duurzame Watersporter’, een soort keurmerk voor verantwoorde watersporters. 

De gedragsregels van het Blauwe Vaantje

  1. Afval gooi ik niet overboord. Ik scheid al het afval, maar met name gevaarlijk of chemisch afval, zoveel mogelijk en doe het in de daarvoor afvalcontainers zodat het gerecycled kan worden. 
  2. Ik loos geen toiletwater op het oppervlaktewater/open water. 
  3. Bij aanschaf van producten als bijvoorbeeld verf, aangroeiwerende middelen, verfabijtmiddelen en schoonmaakmiddelen kies ik de meest milieuvriendelijke variant. 
  4. Ik koop of gebruik geen voorwerpen die van archeologische oorsprong zijn of die gemaakt zijn van beschermde diersoorten. 
  5. Ik bescherm flora en fauna en respecteer kwetsbare natuurgebieden. Ik bescherm dieren en (water)planten, verstoor geen broedende vogels en visgronden. Tijdens het vissen maak ik geen gebruik van ongeoorloofde methoden. Ik vis niet in verboden perioden. 
  6. Ik ga veilig het water op door ervoor te zorgen dat mijn boot ‘technisch’ in orde is om de kans op milieuverontreiniging en ongelukken zo klein mogelijk te maken. 
  7. Ik draag zorg voor een goede reisvoorbereiding door mijn route voor te bereiden, alle noodzakelijke (nautische) informatie en veiligheidsmiddelen aan boord te hebben. 
  8. Ik ken de vaarregels en handel daarnaar. Zo blijf ik altijd uit de dode hoek van beroepsvaart en heb ik reddingsvesten voor alle opvarenden aan boord. 
  9. Ik vaar een duidelijke koers, geef de beroepsvaart de ruimte en laat goed zien wat ik van plan ben en vaar zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterzijde) van het vaarwater. Ik hinder mijn mede vaarweggebruikers zo min mogelijk. 
  10. Ik meld calamiteiten over bovenstaande regels bij de autoriteiten en spoor andere watersporters aan om milieu, natuur en veiligheid hoog in het vaandel te hebben om zo duurzame waterrecreatie te bevorderen. 

Goede, veilige en duurzame vaart!