De recreatiegeul, oftewel ‘aanvullende markering’

publicatie:
15
-
04
-
2019
Veel vaarwegen worden gebruikt door zowel de (grote) beroepsvaart als de recreatievaart. Voor grote schepen kan dit spannende momenten opleveren als een klein schip verdwijnt in hun ‘dode hoek’. Om een veiligere situatie te creëren kan de vaarwegbeheerder er voor kiezen om met aanvullende (vaarweg)markering een “recreatiegeul” aan te leggen.

Veel vaarwegen worden gebruikt door zowel de (grote) beroepsvaart als de recreatievaart. Voor grote schepen kan dit spannende momenten opleveren als een klein schip verdwijnt in hun ‘dode hoek’. Om een veiligere situatie te creëren kan de vaarwegbeheerder er voor kiezen om met aanvullende (vaarweg)markering een 'recreatiegeul' of een zogenoemd 'fietspad' aan te leggen.

Aanvullende markering

Deze vaargeulen zijn te herkennen aan de groen-wit- en rood-wit gestreepte betonning, zogenaamde aanvullende markering, aan de zijkant van de hoofdbetonning.

Gele boeien

Op grotere wateren als de Waddenzee, Westerschelde en de Noordzee worden in verband met internationale regelgeving gele boeien gelegd om de (recreatie)geul aan te geven. De vaarwegbeheerder heeft hiermee de bedoeling om grote en kleine vaart van elkaar te scheiden om zo de veiligheid te vergroten. Ook in de aanvullende (recreatie)geul is het verstandig om stuurboordwal aan te houden.

Bekijk de video:

Onderstaand een video Rijkswaterstaat over het aanleggen van de recreatiegeulen.


Mag beroepsvaart in de aanvullende (recreatie)geul varen?

Ja, dat mag, maar er is vaak een beperkte diepgang. Er zijn plaatsen in Nederland waar er sprake is van een aanvullende markering, waar binnenvaart gebruik van maakt. Bijvoorbeeld op de Westerschelde of op Het IJ. Deze aanvullende markering, wordt gebruikt om de (bovenmaatse ) zeevaart te scheiden van de binnenvaart. Ook de vele veerboten op Het IJ varen vaak in deze geul.

Let op

Een recreatiegeul is bestemd om de grote(re) beroepsvaart te scheiden van de kleinere recreatievaart, maar dat betekent niet automatisch dat je in de recreatiegeul geen beroepsvaart tegen kunt komen.

Is het verplicht om de recreatiegeul te gebruiken?

Nee, je mag met een klein recreatievaartuig ook in de hoofdgeul varen, maar dit wordt niet geadviseerd. Het is dus verstandig om met een klein schip de recreatiegeul te nemen als deze is aangelegd. 


Ook langs de Pollendam bij Harlingen ligt in de zomer aanvullende markering.

Soms alleen in de zomer:

De aanvullende markering wordt op sommige trajecten alleen in de zomer aangelegd omdat er dan veel recreatievaart is. Vaak wordt de recreatiegeul dan in april aangebracht en wordt voor de winter weer weggehaald. Er zijn ook stukken waar de aanvullende markering het hele jaar blijft liggen.

Reisvoorbereiding:

Aanvullende markering is door heel Nederland te vinden, bijvoorbeeld op de Westerschelde, het Veerse Meer, Grevelingenmeer, IJsselmeer en de Randmeren, de Waal (bochten bij Nijmegen), het IJ en de Waddenzee. Bekijk voor je gaat varen goed de waterkaart en lees de almanak om te kijken of er aanvullende markering aanwezig is, check welke diepte er geldt en maak er gebruik van indien mogelijk. Meer informatie over aanvullende markering vind je op de website van Rijkswaterstaat

Goede, veilige vaart!

(foto boven: Rijkswaterstaat)

No items found.