De kruising Hollandsch Diep - Dordtsche Kil: hoe passeren?

publicatie:
22
-
09
-
2017
De kruising Hollandsch Diep – Dordtsche Kil is een druk bevaren stukje water, waar niet alleen recreatie- en binnenvaart elkaar ontmoeten, maar waar ook bovenmaatse zeeschepen varen. Deze laatste zijn vanwege hun diepgang gebonden aan de hoofd/zeevaartgeul. Een binnenvaartschip dient daar bijvoorbeeld voorrang te verlenen aan een bovenmaats zeeschip.

Het knooppunt vanuit drie richtingen bekeken

De kruising Hollandsch Diep – Dordtsche Kil is een druk bevaren stukje water, waar niet alleen recreatie- en binnenvaart elkaar ontmoeten, maar waar ook bovenmaatse zeeschepen varen. Deze laatste zijn vanwege hun diepgang gebonden aan de hoofd/zeevaartgeul. Een binnenvaartschip dient daar bijvoorbeeld voorrang te verlenen aan een bovenmaats zeeschip. Rijkswaterstaat heeft afgelopen seizoen een aantal maatregelen getroffen om de veiligheid voor de scheepvaart op deze kruising te vergroten. In dit artikel beschrijven we de passage langs dit drukke knooppunt vanuit alle drie de richtingen, gezien vanuit het perspectief van een motorjacht (onder de 15 meter, dus (kleine) recreatievaart).

Bovenmaats zeeschip


Bovenmaatse zeevaart in de Dordtsche Kil

Moerdijkbruggen

De Moerdijkbruggen zijn vaste bruggen. De doorvaartopeningen zijn geschikt voor onderdoorvaart en zijn allen voorzien van hoogteschalen. In het midden zijn de doorvaartopeningen het hoogst en geschikt voor de grote vaart en zeiljachten met hoge(re) mast. Deze zijn aangegeven met gele ruit en radarbakens. Meer aan de buitenkant zijn aanbevolen doorvaartopeningen voor de recreatievaart. Deze zijn aangegeven met blauwe borden waar SPORT op staat. Als je onder de doorvaartopening aangegeven met SPORT doorpast, is het aan te bevelen deze doorvaart te nemen.

1) Komende vanuit de Dordtsche Kil:

Op de hele Dordtsche Kil is het van groot belang dat je goed stuurboordwal vaart. 

  • •Als je dus uit de Dordtsche Kil komt op het Hollandsch Diep en je wilt richting Willemstad (west), blijf je gewoon stuurboordwal varen. Er ligt daar een aparte recreatiegeul, dus je kunt er wel andere recreatievaart uit tegenovergestelde richting verwachten. 
  • •Als je vanuit de Dordtsche Kil naar het oosten wil varen, richting Drimmelen, moet je het vaarwater geheel oversteken. Hier is het zaak om goed uit te kijken en te wachten als er grote- en/of bovenmaatse zeevaart aankomt. Probeer niet vlak voor een dergelijk schip over te steken, maar geef de ruimte en ga achterlangs . Snij ook niet de bocht te scherp af. Vaar als het druk is een stukje het Hollandsch Diep op (richting westen) en steek dan zo haaks mogelijk over. Varende richting het oosten neem je de aanbevolen stuurboord onderdoorgang voor de recreatievaart (mits voldoende doorvaarthoogte).

2) Komende vanuit de richting van Drimmelen (oosten):

Kom je aanvaren vanuit het oosten ga je onder de doorvaartopening die aanbevolen is voor de recreatievaart, aan stuurboord dus. 

  • Als je de Dortsche Kil in wilt varen, hou je gewoon strak stuurboordwal aan. 
  • Als je rechtdoor het Hollandsch Diep op vaart, richting Willemstad, moet je de Dordtsche Kil (loodrecht) oversteken. Ook hier weer goed uitkijken, eventueel wachten tot de weg vrij is. Kijk ook goed achterom of er grote vaart achter je zit die de Dordtsche Kil in wil varen. Steek over en neem de recreatiegeul aan stuurboordwal van het Hollandsch Diep.

3) Komende vanuit de richting van Willemstad (westen):

  • Als je uit het westen vanuit het Hollandsch Diep de Dordtsche Kil in wilt varen dien je ruim van tevoren het Hollandsch Diep over te steken naar bakboordwal en daar de recreatiegeul te nemen. (Langs de jachthaven van Strijensas). Bij de Dortsche Kil, zo mogelijk haaks oversteken naar de stuurboordwal van de Dortsche Kil. Je kunt dan stuurboordwal de Dortsche Kil opvaren. Ook hier goed opletten of de vaarweg voldoende vrij is. 
  • Als je vanuit Willemstad rechtdoor wilt richting Drimmelen, hou je gewoon stuurboordwal aan en maak gebruik van de nevengeul (recreatiebetonning). Let wel op dat je de diepwatergeul passeert komende vanuit het Zuid-Hollandsch Diep. Kijk ook daar goed uit en geef ruimte. Passeer vervolgens de Moerdijkbrug onder de aangegeven opening voor de recreatievaart.

Algemeen:

Luister uit op marifoonkanaal 10 (Schip-schip verkeer). Dan luister je direct mee met het marifoonverkeer tussen schepen onderling. Het komt op deze kruising met grote regelmaat voor dat beroepsvaart met elkaar afspreekt om stuurboord-stuurboord te passeren. De bovenmaatse zeevaart is te herkennen aan een zwarte cilinder (overdag) of drie rondomschijnende rode lichten boven elkaar (s ’nachts). 

Infographics

Rijkswaterstaat ontwikkelde i.s.m. ‘Varen doe je Samen!’ twee infographics die de situatie op deze drukke kruising inzichtelijk maakt, een voor de recreatievaart, en een voor de beroepsvaart.


Infographics voor beroeps- en recreatievaart.

Voor meer informatie en voor reisplanningsdoeleinden kun je kijken op het VDJS-Knooppunt over de Dordtsche Kil-Hollandsch Diep.

Klik hier voor meer informatie over reisplanning.

Goede, veilige vaart!