Instellen winterpeil Veerse Meer

publicatie:
25
-
10
-
2023
Op maandag 1 november 2021 wordt begonnen met het verlagen van het waterpeil op het Veerse Meer naar het winterpeil. Dit winterpeil zal naar verwachting op zaterdag 6 november 2021 bereikt zijn.

Op maandag 30 oktober 2023 wordt begonnen met het verlagen van het waterpeil op het Veerse Meer naar het winterpeil. Dit winterpeil zal naar verwachting op zondag 5 november 2023 bereikt zijn.

Fluctuerend peil

Het peil op het Veerse Meer kan in de winterperiode fluctueren tussen N.A.P. - 0,20 m en N.A.P. - 0,40 m. In geval van extreme neerslag of extreme neerslagverwachtingen kan het waterpeil op het Veerse Meer (vroegtijdig) worden verlaagd om zodoende een buffer te creëren voor het afvoeren van polderwater. Dit zogenaamde 'noodpeil' zal tijdig aan betrokkenen bekend worden gemaakt.

Winterperiode

Omdat het winterpeil ingesteld wordt door middel van het doorlaatmiddel de “Katse Heule”, kan de scheepvaart de schutsluis in de Zandkreekdam naar verwachting volledig blijven benutten. Aansluitend aan de peilverlaging zal ook de aanvullende markering voor de recreatievaart en de gebieden voor de snelle motorboten worden weggehaald uit het Veerse Meer.

Meer informatie

Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kun je gratis bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002).