1.2 De Kooy

publicatie:
30
-
03
-
2016

Waar: Noordhollandsch Kanaal, zuid van Den Helder.
Beschreven vaarrichting: noordwaarts.
Tussen kilometerraai 71 en 72 is een kabelveerpont.

  • Brandende flikkerlamp aan stuurboord = staalkabel over het water. Wacht tot deze lamp uit is.

Even ten zuiden van kilometerraai 74 ligt de Spoorbrug Koegras. Voor bediening: melden via de knop op de steiger of via telefoonnummer: 072- 5198557.

Noord van kilometerraai 75 ligt de Kooybrug (marifoonkanaal 20), een hefbrug.
Ten noorden van de Kooybrug is de splitsing met het Balgzandkanaal, het vaarwater naar het Amstelmeer. De bocht aan oostoever is hier ondiep

  • Let op beroeps- en recreatievaart die vanuit de Kooysluis bakboord uit richting Alkmaar, of stuurboord uit richting Den Helder wil varen. Zet zo nodig een uitkijk voorop.

De centrale meldpost bij de Kooysluis (marifoonkanaal 20) bedient verschillende bruggen over het Noordhollandsch Kanaal, het Balgzandkanaal en over het Kanaal Stolpen - Schagen.

Tussen de Kooybrug en Den Helder ligt aan stuurboordzijde (oostoever) een industrieterrein. Houd hier rekening met manoeuvrerende beroepsvaart.

Zie ook: Wateralmanak 2, Noordhollandsch Kanaal.


Toevoegen: Download  Knooppuntenboekje 1a Noord-Holland (in juiste vormgeving)

No items found.