3.4 Earnewâld/vaarweg Drachten

publicatie:
31
-
03
-
2016

Het vaargebied Earnewâld – Drachten kenmerkt zich door haar vele vaarbewegingen van zowel de recreatievaart als de beroepsvaart. 

  • Earnewâld is een recreatiegebied met haar jachthavens, campings, verhuurbedrijven, de Alde Feanen. 
  • Drachten heeft haar havens voor zowel de beroepsvaart als de recreatievaart. 

Voor de beroepsvaart en diepstekende recreatievaartuigen is een deels betonde vaargeul vanaf het PM-kanaal/Krúswetters naar de Hooidambrug (ca. 5,5km). 

Als beroepsvaarder en recreatievaarder is oplettendheid dan ook altijd van groot belang, vooral op onderstaande kruisingen: 

  • Krúswetters – PM-kanaal – Lange Sleatten – Rochsleat 
  • Sydsdjip – Ulekrite – Fokkesleat – Earnewâld 

Tips 

  • Let goed op, kijk om u heen, ook achterom. 
  • Minder zo nodig vaart. 
  • Vaar een duidelijke koers. 
  • Houdt het midden van de geul vrij voor de beroepsvaart 


Zie ook: Wateralmanak 2, Earnewâld/vaarweg Drachten, Fryslân. 

Bekijk ook de brochure 'Watersport in Fryslân - Tips voor varen op het Friese water'. Ook verkrijgbaar in het Engels en Duits

No items found.