Lancering ‘Varen doe je Samen!’ film Vaarweg Lemmer-Delfzijl

publicatie:
10
-
02
-
2017
De 'Varen doe je Samen!' filmpjes over het hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl zijn hier in het Nederlands en Fries te zien!


Vandaag, vrijdag 10 februari, heeft om 13.15 uur tijdens Boot Holland de première plaatsgevonden van de informatiefilm over veilig varen tussen Lemmer en Delfzijl. De film is te zien in de stand 5054 van ‘Varen doe je Samen!’, waarbij de starthandeling is verricht door Mieke Attema, directeur netwerkmanagement Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Met de film krijgt de vaarweggebruiker handreikingen om vlot en veilig te varen, waardoor de veiligheid tussen beroepsvaart en recreatievaart op deze vaarweg wordt vergroot. 


De trailer van de film Vaarweg Lemmer Delfzijl is hieronder te zien.


Het project ‘Varen doe je Samen!’
Veilig kunnen varen is voor de recreatie- en beroepsvaart van groot belang. Om de veiligheid op de Nederlandse grote vaarwegen te vergroten is 'Varen doe je Samen!' gelanceerd. Het gaat om een landelijk samenwerkingsproject van onder andere provincies, Rijkswaterstaat, Koninklijke BLN-Schuttevaer, de watersportsector en de Unie van Waterschappen. Naast voorlichting over de veiligheid, voorzorgsmaatregelen, nieuwe wet- en regelgeving, zijn mogelijke gevaarlijke situaties beschreven in zgn. knooppunten. Deze veilige adviesroutes zijn gebundeld in de knooppuntenboekjes en zijn digitaal beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.varendoejesamen.nl.

Boot Holland
Boot Holland vindt plaats van 10 t/m 15 februari 2017 in Leeuwarden. De stand van ‘Varen doe je Samen!’ heeft standnummer 5054.Watersporters zijn welkom voor praktische tips. Meer informatie over ‘Varen doe je Samen!’ kun je vinden op www.varendoejesamen.nl of download de ‘Varen doe je Samen!’ App via Androidof ITunes.

Bekijk hieronder de film over het hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in het Nederlands maar ook in het Fries.

Nederlands gesproken:

Fries gesproken:

Onderstaand meer informatie over de aankomende beurzen: