Onderzoek: Acht op de tien recreatievaarders tevreden, maar wens voor meer controle en handhaving

publicatie:
18
-
01
-
2023
Uit onderzoek onder recreatievaarders is gebleken dat acht op de tien (80%) tevreden is over de vaarwegen in Nederland. Het Belevingsonderzoek Recreatievaart werd uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de provincies. In 2019 waren iets meer mensen tevreden. Het minst tevreden zijn vaarweggebruikers over het gedrag van medevaarweggebruikers en over de handhaving op de vaarwegen. Lees hieronder meer over het onderzoek.

Er is onderzoek gedaan naar aspecten als de kwaliteit, onderhoud en veiligheid van de vaarwegen, bruggen en sluizen. Het onderzoek omvatte een deel met vaste vragen (algemene tevredenheid en belang en tevredenheid over diverse onderwerpen) en een deel met thematische vragen (hinderbeleving bij werkzaamheden en veiligheid in en rondom het vaarwater). Voor dit onderzoek zijn in 2022 1.959 enquêtes afgenomen onder recreatievaarders.

De ‘hoogste’ tevredenheid van recreatievaarders

Recreatievaarders op de rijksvaarwegen zijn het meest tevreden over de veiligheid van inrichting van de vaarweg (86%). Recreatievaarders op provinciale vaarwegen zijn het meest tevreden over de beschikbaarheid van de vaarweg (89%). Het minst tevreden zijn recreatievaarders op de rijksvaarwegen over het gedrag van de medevaarweggebruikers (50%). Recreatievaarders op de provinciale vaarwegen zijn het minst tevreden over de handhaving op de vaarwegen (49%).

Wat willen recreatievaarders verbeterd zien?

Recreatievaarders op de rijksvaarwegen geven aan dat zij met name behoefte hebben aan meer aanlegmogelijkheden, het maaien van de (water)planten in en rondom het vaarwater, verbeterde communicatie en meer controle op en handhaving van het gedrag van medevaarweggebruikers.

Recreatievaarders op de provinciale vaarwegen geven aan behoefte te hebben aan meer, schonere en betere (gerepareerde) aanlegplaatsen langs de vaarwegen en bij bruggen en sluizen. Daarnaast zouden recreatievaarders graag verbeteringen willen zien in de hygiëne en verzorging van bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen in jachthavens. Tenslotte geven recreatievaarders aan dat zij verbeteringen wensen in de communicatie. Zij noemen hierbij verbeteringen in de aanwijzingen rondom stremmingen en aanduiding van bijvoorbeeld ondieptes. Klik hier voor het complete verslag van het onderzoek.

Goede, veilige vaart!