Resultaten enquête effecten handhaving recreatievaart 2016

publicatie:
02
-
01
-
2017
Sinds jaar en dag houden diverse partijen (bijvoorbeeld Provincie, Politie en Rijkswaterstaat) toezicht op recreatievaart. In 2016 is in drie periodes een effectmeting gehouden op de Geldersche IJssel en de Maas om de veiligheid op het water te verbeteren en na te gaan welke vorm van handhaving (voorlichting, toezicht, verbaliseren enz.) daarbij het meest effectief is. De effectmeting is uitgevoerd door patrouillevaartuigen van Politie en Rijkswaterstaat en passend in de reguliere dienstuitvoering.

Sinds jaar en dag houden diverse partijen (bijvoorbeeld Provincie, Politie en Rijkswaterstaat) toezicht op recreatievaart. In 2016 is in drie periodes een effectmeting gehouden op de Geldersche IJssel en de Maas om de veiligheid op het water te verbeteren en na te gaan welke vorm van handhaving (voorlichting, toezicht, verbaliseren enz.) daarbij het meest effectief is. De effectmeting is uitgevoerd door patrouillevaartuigen van Politie en Rijkswaterstaat en passend in de reguliere dienstuitvoering. 

Gelijktijdig met de effectmeting is een digitale enquête gehouden via de website van 'Varen doe je Samen!'.  De digitale enquête is door een groot aantal deelnemers ingevuld. Wij danken degenen die aan de enquête mee hebben gedaan voor de medewerking. Graag geven wij een terugkoppeling van de resultaten. Bekijk hier de resultaten van de enquête effecten handhaving recreatievaart 2016. 

Door de werkgroep effectmeting is geadviseerd om dit jaar op een gelijke wijze en gelijke locatie een effectmeting te houden om zo meer vergelijkbare informatie te verzamelen. 
No items found.