Rijkswaterstaat wijst recreatievaart op belang stuurboordwal varen

publicatie:
08
-
05
-
2017
Nu het weer drukker wordt op het water met recreatievaart, geeft Rijkswaterstaat recreatieschippers verschillende tips voor veilig varen op de rijksvaarwegen.  Varen met een klein schip tussen de grote beroepsvaart (met schepen die een lengte tot wel 280 meter kunnen hebben) kan zorgen voor spannende en soms ook onveilige situaties. Rijkswaterstaat adviseert daarom recreatieschippers over hoe zij veilig gebruik kunnen maken van de grotere rivieren, kanalen en grote wateren en zet hiervoor een serie filmpjes: ‘5 tips voor veilig varen op de rijksvaarwegen’ in.

Nu het weer drukker wordt op het water met recreatievaart, geeft Rijkswaterstaat recreatieschippers verschillende tips voor veilig varen op de rijksvaarwegen. 

Varen met een klein schip tussen de grote beroepsvaart (met schepen die een lengte tot wel 280 meter kunnen hebben) kan zorgen voor spannende en soms ook onveilige situaties. Rijkswaterstaat adviseert daarom recreatieschippers over hoe zij veilig gebruik kunnen maken van de grotere rivieren, kanalen en grote wateren en zet hiervoor een serie filmpjes: ‘5 tips voor veilig varen op de rijksvaarwegen’ in.

Houd zoveel mogelijk stuurboordwal (rechts dus)
Niet iedereen realiseert zich dat een groot schip niet direct vaart kan minderen of kan uitwijken. In het eerste filmpje over veilig varen op de rijksvaarwegen vertelt mobiel verkeersleider Tjeerd Zijlstra over het belang van stuurboordwal varen. ‘Het is belangrijk, net als op de weg, om zoveel mogelijk rechts te varen. Zo kunnen schepen elkaar veilig passeren’.

Recreatiegeulen
Rijkswaterstaat legt in het recreatieseizoen op een aantal trajecten met speciale markering recreatiegeulen aan, aan de rechterzijde (stuurboordwal) van de vaarweg. Hiermee worden de beroeps- en de recreatievaart van elkaar gescheiden. Recreatiegeulen zijn herkenbaar aan de rood-wit en groen-wit gestreepte sparren (boeien). Rijkswaterstaat adviseert recreatieschippers gebruik te maken van deze ‘fietspaden’ voor de recreatievaart. Om veilig gevaarlijke kruispunten over te steken kun je gebruik maken van de 'Varen doe je Samen!' knooppuntenboekjes

Meer maatregelen
Naast advies en het realiseren van recreatiegeulen, bevordert Rijkswaterstaat de veiligheid van de recreatievaart door in sluizen waar mogelijk beroepsvaart en recreatievaart apart van elkaar te schutten. Op drukke sluizen zet Rijkswaterstaat in de zomer bovendien stewards in recreatieschippers te helpen deze om deze snel en veilig te passeren. Tot slot geven de mobiel verkeersleiders op het water voorlichting en handhaven zij de vaarregels.

Meer informatie
Op www.rijkswaterstaat.nl/recreatievaart is meer informatie te vinden over veilig varen. Rijkswaterstaat is partner van 'Varen doe je Samen!'. In dit samenwerkingsverband werken wij aan de veiligheid op alle wateren. Kijk op onze website voor meer informatie: www.varendoejesamen.nl.

No items found.