Uitgelicht: De Dienst der Hydrografie, samenwerkende partij van ‘Varen doe je Samen!’.

publicatie:
25
-
09
-
2017
Zeevarenden hebben informatie nodig over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De Dienst der Hydrografie maakt hiervoor zeekaarten en nautische producten. Zo draagt deze marine-dienst bij aan bescherming van de Nederlandse belangen op zee. En aan een veilige scheepvaart.
Varen doe je Samen! werkt samen met verschillende partijen om de veiligheid op het water te vergroten. Al deze partijen bezitten een schat aan informatie over veiligheid en preventie. De komende weken lichten we steeds een van deze partijen uit. Deze week: De Dienst der Hydrografie. 

Zeevarenden hebben informatie nodig over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De Dienst der Hydrografie maakt hiervoor zeekaarten en nautische producten. Zo draagt deze marine-dienst bij aan bescherming van de Nederlandse belangen op zee. En aan een veilige scheepvaart.

SOLAS-verdrag

Het SOLAS-verdrag van de VN (International Convention for the Safety of Life at Sea) verplicht elke kuststaat om zijn wateren systematisch te onderzoeken en adequaat in kaart te brengen. Binnen het Koninkrijk der Nederlanden ligt deze taak bij de Dienst der Hydrografie van het Ministerie van Defensie, bij de marine. Deze verricht de metingen, geeft de zeekaarten uit en houdt ze up-to-date, en publiceert daarnaast nog allerlei andere hydrografische boekwerken.

Officiële zeekaarten

De kaarten van de Dienst verschijnen in elektronische (ENC’s) en papieren vorm. Zo maken zij de 1800-serie, de officiële zeekaart voor kust- en binnenwateren. Met betrekking tot de binnenwateren gaat het hier dan over de grotere binnenwateren zoals IJsselmeer en delen van de Deltawateren. Hiervan maken ook de pleziervaart en de kleinere beroepsvaart veel gebruik.

Omdat de omstandigheden op het water steeds weer veranderen, moet je de kaarten steeds bijwerken aan de hand van de Berichten aan Zeevarenden, de z.g. BaZ berichten, om je kaarten up-to-date te houden. Ook deze BaZ berichten worden door de Dienst der Hydrografie verzorgd.

Kaartmateriaal up-to-date

De producten van de Dienst worden via agenten op de markt gebracht. Zo krijgt ‘Varen doe je Samen!’ kaartmateriaal en informatie van de Dienst om de VDJS-Knooppunten samen te stellen en up-to-date te houden. Via de website van de Dienst der Hydrografie vind je veel informatie over de verschillende nautische producten van de Dienst, informatie over maritieme zones en zee-grenzen, coördinatie stelsels op zee en meer. Op de website van Defensie vind je ook diverse artikelen die geschreven zijn door medewerkers van de Dienst der Hydrografie. Kortom, een website die het bezoeken waard is als je op het water komt!

(Op de foto: hydrografisch opnemingsvaartuig, de Hr.Ms. Snellius vaart de haven van Scheveningen binnen (bron: Wikipedia))