Uitgelicht: De Waterpolitie, samenwerkende partij van ‘Varen doe je Samen!’.

publicatie:
14
-
09
-
2017
De Waterpolitie houdt toezicht op zowel de beroeps- als recreatievaart op de Nederlandse wateren en op de Noordzee, ook buiten de kustlijn (de zogeheten territoriale wateren). De politie controleert bijvoorbeeld boten en jetski's in recreatiegebieden en ladingen van schepen op rivieren en zee. Ook ondersteunt de waterpolitie evenementen zoals bijvoorbeeld Sail Amsterdam of de intocht van Sinterklaas. Tot slot helpen de medewerkers van de waterpolitie bij de opsporing van mensen die op zee vermist zijn geraakt.
Varen doe je Samen! werkt samen met verschillende partijen om de veiligheid op het water te vergroten. Al deze partijen bezitten een schat aan informatie over veiligheid en preventie. De komende weken lichten we steeds een van deze partijen uit. Deze week: De Waterpolitie.

De Waterpolitie

De Waterpolitie houdt toezicht op zowel de beroeps- als recreatievaart op de Nederlandse wateren en op de Noordzee, ook buiten de kustlijn (de zogeheten territoriale wateren). De politie controleert bijvoorbeeld boten en jetski's in recreatiegebieden en ladingen van schepen op rivieren en zee. Ook ondersteunt de waterpolitie evenementen zoals bijvoorbeeld Sail Amsterdam of de intocht van Sinterklaas. Tot slot helpen de medewerkers van de waterpolitie bij de opsporing van mensen die op zee vermist zijn geraakt.

De belangrijkste taken van de waterpolitie zijn:

  • Zorgt voor eerste opvang bij incidenten in de beroeps- en recreatievaart en ziet toe op een juiste naleving van de regels. 
  • Bewaakt de veiligheid op het hoofdvaarwegennet. Dit doet de politie door controle op snelheid, alcoholgebruik, vaartijdenwet en naleving van Arbowetgeving. 
  • Behandelt ernstige scheepvaartongevallen en onderzoekt de toedracht. 
  • Controleert schepen. Onder meer lading, diploma’s en veiligheid.
  •  Controleert het vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen. 
  • Doet opsporingsonderzoek naar zaken als ladingsdiefstal, fraudes met documenten en witwassen van crimineel vermogen. 
  • Ook doet de waterpolitie onderzoek naar gestolen vaartuigen. 
  • Let op de milieuregels. Ze controleert op verontreiniging op zee en zorgt voor het milieu van aangewezen natuurgebieden. 
  • Grijpt in bij overlast in recreatiegebieden, tijdens dregwerkzaamheden of bij scheepsongevallen.

Video Waterpolitie

Bekijk hieronder een informatief filmpje over de werkzaamheden van de Waterpolitie.
 

Samenwerking

De Waterpolitie ondersteunt het project ‘Varen doe je Samen!’ en maakt gebruik van VDJS-voorlichtingsmateriaal om de veiligheid op het water te vergroten. Via de website van de Waterpolitie vind je informatie over de belangrijkste vaarregels, snelvaren, alcoholgebruik op het water en meer. 

Goede veilige vaart!