Updates zeekaarten voor Hollandse Kust (zuid)

publicatie:
06
-
11
-
2023
De Dienst der Hydrografie publiceerde op 2 november 2023 geüpdatete ENC’s en acht verbeterbladen van het nieuwe windpark Hollandse Kust (zuid).

Het betreft de papieren kaarten 1630, 1631, 1035, 1801.7 en 1801.8. In de updates is het nieuwe windpark meegenomen, zodat zeevarenden veilig kunnen navigeren met de meest recente informatie.

Voor kaarten 125 en 130 zal er een nieuwe editie worden gepubliceerd. De Dienst geeft aan dat het gebied te groot is voor een verbeterblad.

De verbeterbladen zijn te downloaden via Defensie.nl.

Over de Dienst der Hydrografie

Zeevarenden hebben informatie nodig over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De Dienst der Hydrografie maakt hiervoor zeekaarten en nautische producten. En geeft Berichten aan Zeevarenden uit. Zo draagt deze marinedienst bij aan bescherming van de Nederlandse belangen op zee. En aan een veilige scheepvaart.

No items found.