Vaarbewijzen voor binnenvaart: het Groot Vaarbewijs

publicatie:
25
-
10
-
2018
Beroepsschippers en binnenvaartschippers moeten een ‘Groot Vaarbewijs’ hebben. Om een groot vaarbewijs te halen dien je meerdere certificaten te halen, zowel theorie- als praktijk examens af te leggen. Daarnaast moet je vaartijd opbouwen. Het groot vaarbewijs wordt in Nederland geregeld door het CBR.

Beroepsschippers en binnenvaartschippers moeten een ‘Groot Vaarbewijs’ hebben. Om een groot vaarbewijs te halen dien je meerdere certificaten te halen, zowel theorie- als praktijk examens af te leggen. Daarnaast moet je vaartijd opbouwen. Het groot vaarbewijs wordt in Nederland geregeld door het CBR.

Het groot vaarbewijs

Er zijn verschillende varianten van het Groot vaarbewijs. We zetten ze hieronder op een rijtje.

Beperkt groot vaarbewijs A:

Alle binnenwateren, inclusief IJsselmeer, Waddenzee en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen. 

Soort schepen: 

 • Vrachtschepen met een lengte van 20 meter tot 40 meter (bedrijfsmatig vervoer) 
 • Pleziervaartuigen met een lengte van 25 meter tot 40 meter 
 • Sleep- en duwboten, met een lengte van 25 meter tot 40 meter, die alleen worden gebruikt als pleziervaartuig. (let op: hiervoor is een verklaring van de Minister nodig.) 

Aantal jaren vaartijd: 3 jaar

Beperkt groot vaarbewijs B

Rivieren, kanalen en meren 

Soort schepen: 

 • Vrachtschepen met een lengte van 20 meter tot 40 meter (bedrijfsmatig vervoer) 
 • Pleziervaartuigen met een lengte van 25 meter tot 40 meter 
 • Sleep- en duwboten, met een lengte van 25 meter tot 40 meter, die alleen worden gebruikt als pleziervaartuig. (let op: hiervoor is een verklaring van de Minister nodig.) 

Aantal jaren vaartijd: 3 jaar

Groot vaarbewijs A

Alle binnenwateren, inclusief IJsselmeer, Waddenzee en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen 

Soort schepen: 

 • Schepen met een lengte van tenminste 40 meter die gebruikt worden of bestemd zijn voor bedrijfsmatig vervoer 
 • Passagierschepen (bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 passagiers) 
 • Sleep- en duwboten, met een lengte van tenminste 40 meter, die alleen worden gebruikt als pleziervaartuig. (let op: hiervoor is een verklaring van de Minister nodig.) 
 • Pleziervaartuigen met een lengte van tenminste 40 meter 
 • Schepen die worden gebruikt om een schip met een lengte van 20 meter of meer te slepen, te duwen of langszij vast mee te nemen

Aantal jaren vaartijd: 4 jaar

Groot vaarbewijs B

Rivieren, kanalen en meren 

Soort schepen: 

 • Schepen met een lengte van tenminste 40 meter die gebruikt worden of bestemd zijn voor bedrijfsmatig vervoer 
 • Passagierschepen (bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 passagiers) 
 • Sleep- en duwboten, met een lengte van tenminste 40 meter, die alleen worden gebruikt als pleziervaartuig. (let op: hiervoor is een verklaring van de Minister nodig.) 
 • Pleziervaartuigen met een lengte van tenminste 40 meter 
 • Schepen die worden gebruikt om een schip met een lengte van 20 meter of meer te slepen, te duwen of langszij vast mee te nemen 

Aantal jaren vaartijd: 4 jaar

Eisen

De eisen die gesteld worden aan de examens gaan onder andere over Kennis schip en motorkennis Kennis vaarwater Laden en lossen Navigatie Reglementen Veiligheid en milieu Daarnaast zijn er de eisen aan de vaartijd. Deze liggen tussen de 3 en 4 jaar. De eisen omtrent vaartijd vind je hier op de website van het CBR

Rijnpatent

De binnenvaart heeft een apart Rijnpatent nodig om op delen van de Rijn te mogen varen. Hiervoor moet je het diploma schipper Rijnvaart halen.

Radarpatent

Als je op radar wilt varen moet je - naast het vaarbewijs – in het bezit zijn van een radarpatent. Met een radarpatent mag je op alle binnenwateren in Nederland en op de hele Rijn op radar varen. Meer informatie over het radarpatent.

Sportpatent

Voor iedereen die voor zijn hobby vaart met een vaartuig dat langer is dan 15 meter, is in Nederland het Klein vaarbewijs verplicht. Iedereen die met dit vaartuig op de Rijn wil varen boven het Spijksche Veer moet daarnaast ook in het bezit zijn van het Sportpatent. Om in het bezit te komen van het Sportpatent, moet je eerst het diploma Sportpatent halen. Je kunt een mondeling examen doen voor verschillende riviergedeelten van de Rijn of voor de hele Rijn. De Rijn opgesplitst in zeven examenzones. Meer over het sportpatent vind je hier. Meer informatie over het groot vaarbewijs vind je op de website van het CBR

Recreatievaart die met een schip wil varen groter dan 15 meter (maar tot 25 meter), of met een klein snelvarend schip, moet hiervoor het klein vaarbewijs halen. Als je als recreatievaarder met een schip wil varen groter dan 25 meter, maar kleiner dan 40 meter, is er het ‘Groot pleziervaartbewijs’. Deze examens worden afgenomen door het CBR. Zie ook de website het CBR- Groot pleziervaartbewijs II . Voor de beroeps- en binnenvaart gelden er andere vaarbewijzen.

Goede, veilige vaart!