Vaarquiz-vraag: Mag je doorvaren bij deze bruglichten?

publicatie:
04
-
02
-
2020
Je nadert een beweegbare brug. De lichten staan rood en midden aan de brug brandt een geel licht. In gesloten stand is de brug voor jou een decimeter te laag om onder door te kunnen varen. De brug wordt bediend. Onder de rode lichten gaan groene lichten branden en het gele licht blijft aan. Op gegeven moment is de brug hoog genoeg om onder door te kunnen varen. Wat is juist volgens het Binnenvaartpolitiereglement (BPR)?

Het is belangrijk om op het water goed op de hoogte te zijn van de vaarregels, om zo gevaarlijke situaties te voorkomen. Iedere maand stelt Varen doe je Samen! op onze social-media-kanalen een quizvraag. Het juiste antwoord, met toelichting, volgt een paar dagen later via de website. Hieronder het antwoord op de quizvraag van januari.

De Vaarquiz-vraag:

Je nadert een beweegbare brug. De lichten staan rood en midden aan de brug brandt een geel licht. In gesloten stand is de brug voor jou een decimeter te laag om onder door te kunnen varen. De brug wordt bediend. Onder de rode lichten gaan groene lichten branden en het gele licht blijft aan. Op gegeven moment is de brug hoog genoeg om onder door te kunnen varen. Wat is juist volgens het Binnenvaartpolitiereglement (BPR)? 

  1. Omdat het gele licht aan blijft mag je onder de brug doorvaren zodra dat kan. 
  2. Zolang de rode lichten boven de groene lichten aan blijven mag je nog niet onder de brug doorvaren. 
  3. Je mag niet doorvaren. De brug wordt bediend voor een tegenligger.

Bruglichten

We hebben veel (verschillende) reacties gehad op de Vaarquiz-vraag over de bruglichten. Het is ook een lastige vraag omdat het hier regelgeving betreft die pas per 2016 in het BPR is toegevoegd. Ook zijn er nog vele bruggen in Nederland waarbij het gele licht automatisch uitgaat bij bediening, zodat de situatie in onze vraag bij die bruggen niet voor kan komen. Wel komen er steeds meer bruggen waar dit aangepast wordt.

Het antwoord: A

Het juiste antwoord is dus: A) Omdat het gele licht aan blijft mag je onder de brug doorvaren zodra dat kan. Toelichting: In artikel 6.26 lid 4 g en h staat dat je bij één geel licht (tegenliggers ook toegestaan) en bij twee gele lichten (tegenliggers niet toegestaan) onder een gesloten brug door mag varen. In die onderdelen g en h van lid 4 wordt verwezen naar onderdelen a (enkel rood licht), b (dubbel rood licht) en c (rood boven groen licht). Dat laatste (geel bij rood boven groen) is pas per 2016 ingevoerd. Dat betekent dat je tijdens het openen van de brug ondanks de rode lichten (boven de groene) al mag passeren zodra de brug hoog genoeg is geheven. Dit kan tijd besparen voor zowel het wegverkeer als het waterverkeer. Als het gele licht niet zou branden mag je nog niet doorvaren. De reden voor deze regelgeving komt voort uit de wens om snellere doorstroming te krijgen voor het vaar- en wegverkeer. 

Eind deze maand stellen we op social media een nieuwe Vaarquiz-vraag. Ook ben je welkom op Boot Holland om de Vaarquiz te komen doen. 

Goede, veilige vaart 

(Foto boven: VAMEX)