VDJS- partners uitgelicht: De Provincies (deel 2)

publicatie:
07
-
06
-
2017
‘Varen doe je Samen!’ is een convenant van 14 verschillende partners over veiligheid op het water, vooral waar recreatie- en beroepsvaart elkaar tegenkomen. Omdat onze partners een schat aan informatie bezitten over veiligheid en preventie op het water, lichten wij de komende weken steeds een partner uit. Deze week: De Provincies (Deel 2).

Partner van ‘Varen doe je Samen!’ uitgelicht: 

De Provincies

‘Varen doe je Samen!’ is een convenant van 14 verschillende partners over veiligheid op het water, vooral waar recreatie- en beroepsvaart elkaar tegenkomen. Omdat onze partners een schat aan informatie bezitten over veiligheid en preventie op het water, lichten wij de komende weken steeds een partner uit. Deze week: De Provincies (Deel 2).


Veel provincies zijn met hun befaamde meren, plassen, wateren en netwerken van vaarwegen echte watersportprovincies. Behalve waterrecreatie is voor de provincie transport over water naar de diverse economische kernen van groot belang. In hun rol van vaarwegbeheerder is het doel van de provincies dat beroepsvaart en recreatievaart samen veilig op de vaarwegen varen. ‘Varen doe je Samen!’ helpt om schippers van grote en kleine schepen er beter van bewust te maken dat zij rekening met elkaar houden. Naast het benoemen van knooppunten in het vaarwegennetwerk en het meewerken aan de ‘Varen doe je Samen!’-praktijkdagen maken de provincies ook gebruik van het ‘Varen doe je Samen!’ voorlichtingsmateriaal.

De provincies zijn niet altijd de vaarwegbeheerder van alle wateren in hun gebied. Dit kan ook Rijkswaterstaat, gemeenten of andere partijen zijn. Per provincie vind je veel informatie over hun vaarwegen, bedieningstijden en meer. Voor een totaaloverzicht over vaarwegen kun je terecht bij www.vaarweginformatie.nl

Provincie Friesland:

De Provincie Friesland is bij uitstek een vaarprovincie. Niet alleen is het Friese merengebied met alle vaarverbindingen een echt watersport mekka, ook lopen er belangrijke vaarverbindingen voor de beroepsvaart, zoals het PM-Kanaal en het Van Harinxma-Kanaal.

Friesland heeft in de afgelopen decennia het Friese Merenproject afgerond, waarin vele knelpunten voor de vaart zijn opgelost. Aanpak van sluizen, bruggen en de aanleg van aquaducten hebben gezorgd voor een betere doorstroming van de (recreatie)vaart en geeft daarmee een impuls aan de waterrecreatie. 

Op de website van de Provincie Friesland vind je allerlei informatie over vaargerelateerde onderwerpen die de Provincie Friesland uitgeeft. 

Bekijk ook de brochure 'Watersport in Fryslân - Tips voor varen op het Friese water'. Ook verkrijgbaar in het Engels en Duits, met heel veel handige informatie over alles wat je moet weten om veilig door Friesland te varen. Handig voor verhuurders van boten om mee te geven aan boord bijvoorbeeld.

Daarnaast heeft de Provincie Friesland ook een app voor watersporters beschikbaar met o.a. actuele brugbedieningstijden en meer. De app is gratis verkrijgbaar voor iOS en Android.

Provincie Groningen:

Groningen is een belangrijke provincie voor de scheepvaart, zowel voor vrachtschepen als voor recreatievaart. Zo zijn het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal onderdeel van de verbinding tussen Nederland en Noord-Duitsland. Het Reitdiep is een belangrijke vaarroute voor recreatieschepen om op de Wadden te komen.

Er is op de website van de Provincie Groningen een speciale webpagina  ‘Vaarwegen in Groningen'. Daar vind je alles over de bedieningstijden van bruggen en sluizen, en ook een hele handige lijst met alle vaarwegen op alfabetische volgorde met enorm veel informatie per vaarweg.

Je kunt daar ook de brochure downloaden over ‘Varen in Groningen, bedieningstijden bruggen en sluizen recreatievaart 2018’.

Provincie Noord-Brabant:

De provincie Noord-Brabant heeft aan aantal vaarwegen in eigendom en beheer. Waterschap Brabantse Delta is belast met de uitvoering van het beheer over de provinciale vaarwegen. Verder zijn er veel vaarwegen in de provincie die beheerd worden door Rijkswaterstaat.

Je kunt hier meer informatie vinden over varen in de provincie Noord-Brabant en bedieningstijden bruggen en sluizen Noord-Brabant. Ook is het interessant om de  video's met de historie van de Zuid-Willemsvaart te bekijken.

Provincie Limburg:

Limburg heeft een groot aaneengesloten watersportgebied met de Maasplassen in Midden Limburg, daarnaast zijn er langs de Maas diverse watersportmogelijkheden. Het is ook een grote doorvaarroute voor de scheepvaart.

Op de website van de provincie Limburg vind je meer over (water)recreatie in Limburg.

Ook heeft de Provincie Limburg een actieplan Waterrecreatie Midden- en Noord Limburg opgesteld.

Provincie Drenthe:

De provincie Drenthe heeft ongeveer 174 kilometer vaarwegen in beheer met 106 bruggen (waarvan 58 beweegbaar), 14 gemalen en 19 sluizen. 

De provinciale vaarwegen worden vooral door recreatievaartuigen bevaren, bekijk het Rondje Drenthe

De beroepsvaart is vooral te vinden op het Noord-Willemskanaal en de (Verlengde) Hoogeveensche vaart. Op de website van de provincie Drenthe vind je praktische en actuele informatie over de varen in Drenthe.


Ook heeft de Provincie Drenthe een aparte website met allerlei informatie over varen, brug bedieningstijden en nog veel meer. 

Hier vind je bijvoorbeeld de bedieningstijden in de provincie Drenthe.

Goede vaart!
No items found.