Veilig varen op de Waal met de langsdammen

publicatie:
11
-
08
-
2016
Met de langsdammen scheidt Rijkswaterstaat de beroepsvaart en de recreatievaart. Dit draagt bij aan de veiligheid. In 2016 kan de linkeroevergeul, ter hoogte van Dreumel en Wamel, door de recreatievaart gebruikt worden.

Rijkswaterstaat gaat in 2018 verschillende werken uitvoeren aan het Twentekanaal. De sluiscomplexen Delden en Hengelo worden in het voorjaar van 2018 aangepakt. Op beide complexen zal groot onderhoud plaatsvinden.

Jaren dertig

De sluizen en gemalen bij Delden en Hengelo dateren uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Ze werden opgeleverd bij de aanleg van de Twentekanalen. Richard Schokker, omgevingsmanager van Mourik, vertelt over de noodzaak van het onderhoud: "Door de jaren heen vond er lange tijd alleen noodzakelijk onderhoud plaats, echt grootschalig onderhoud was alweer een poos geleden. Het moderniseren door Rijkswaterstaat is dan ook geen overbodige luxe."

Schutsluis Delden in aanbouw. Overzicht bouwput gezien vanuit de Westzijde. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat

Werkzaamheden Delden: revisie en vernieuwing

De werkzaamheden in Delden hebben zowel betrekking op de sluis zelf, als het gemaal en de omgeving. Zo vernieuwt Rijkswaterstaat niet alleen beide sluisdeuren, ook wordt de volledige aandrijving van de sluisdeuren uit elkaar gehaald, worden de onderdelen schoon gemaakt en vervangen, als dat nodig blijkt. In Delden krijgt ook de stalen sluiskolk een opknapbeurt. Dit is het gedeelte van de sluis waar schepen in wachten als ze door de sluis gaan. Er wordt nieuwe 'conservering' (verf) aangebracht en de verankering die zorgt dat de damwanden op hun plaats blijven wordt vervangen. "Van het pompgemaal vernieuwen we de elektrische pompen. Op het terrein waar het gemaal en de sluis staan, doen we allerlei onderhoud. Van schilder- en snoeiwerk tot onderhoud aan de weg", vertelt Richard.

Werk in Hengelo: overgang naar elektrische motoren

De werkzaamheden aan de sluis en het gemaal van Hengelo zijn grotendeels hetzelfde. Richard: "Ook hier onderhouden we de sluiskolk. Maar omdat deze van beton is, en niet van staal, beperkt dit zich tot het vernieuwen van de betonvoeg." De deuren worden niet vervangen, maar gezandstraald en voorzien van nieuwe coatings. "In Hengelo demonteren we eveneens de aandrijving en reviseren deze. Wel anders is dat we de oude dieselmotoren die de gemaalpompen aandrijven vervangen door modernere pompen met elektrische motoren." Op die manier werkt het gemaal schoner en stiller.

Stremming Twentekanaal

Dit onderhoud kan alleen uitgevoerd worden in een periode dat de sluis niet in werking is, dus gestremd is. Voor beide sluizen is in overleg met een groot aantal belangenorganisaties en watergebonden bedrijven in Hengelo en Enschede overeengekomen dat de stremmingsperiode voor beide sluizen als volgt zal zijn: 

  • Delden: maandag 9 april 2018 6.00 u - zondag 6 mei 2018 23.59 u 
  • Hengelo: maandag 9 april 2018 6.00 u - woensdag 9 mei 2018 23.59 u 

Daarnaast is er zowel voor als na de grote stremming nog een kortere stremming gepland: 

  • Voor: van donderdag 15 maart 22.00 uur - maandag 19 maart 23.59 u 
  • Na: van donderdag 31 mei 22.00 u - maandag 4 juni 23.59 u.

Meer informatie

Voor verdere informatie verwijzen wij  naar de projectwebsite van Rijkswaterstaat over de aanpak van de sluis Delden en Hengelo.

(Headerfoto: Schutsluis Hengelo. Schutkolk met schip. Beelden uit historisch archief van Rijkswaterstaat, periode 1900-1960.)

No items found.