Verplichting CvO (Certificaat van Onderzoek) voor schepen groter dan 20 meter

publicatie:
20
-
09
-
2018
De regels voor het verplichte Certificaat van Onderzoek (CvO) worden vanaf 31-12-2018 een stuk strenger. Voor 'certificaatplichtige' schepen (en daar valt ook de grotere recreatievaart onder) is het zaak niet te lang te wachten met het aanvragen van een CvO-keuring. Lees hier meer over de regels rond het CvO.

Vanaf eind 2018 geldt een nieuwe Europese Richtlijn voor alle pleziervaartuigen langer dan 20 meter (en/of met een lengte x breedte x diepte van meer dan 100 kubieke meter). De regels voor het verplichte Certificaat van Onderzoek (CvO) worden vanaf 31-12-2018 een stuk strenger. Voor 'certificaatplichtige' schepen (en daar valt ook de grotere recreatievaart onder) is het zaak niet te lang te wachten met  het aanvragen van een CvO-keuring. Lees hieronder meer over de regels rond het CvO.

Certificaat van Onderzoek in de Binnenvaartwet

De Binnenvaartwet met alles er omheen is op 1 juli 2009 in Nederland van kracht geworden. Er is voor Nederland een overgangstermijn ingesteld waarbinnen schepen een Certificaat van Onderzoek moeten hebben. Deze wordt vooral gebruikt voor de oudere historische bedrijfsvaartuigen. Die termijn loopt 30 december 2018 af! Ben je eigenaar van een “certificaatplichtig”schip, heb je geen CvO en wil je gaan varen op de 31 december 2018 dan moet je aan de (veel strengere) eisen voor schepen langer dan 20 meter voldoen om een CvO te krijgen. Regel dus de keuring voor het certificaat vóór die datum en profiteer van de uitzonderingspositie van historische schepen.

Voor welke schepen geldt de CvO-plicht?

De nieuwe Europese Richtlijn geldt voor alle pleziervaartuigen langer dan 20 meter (en/of als de lengte x breedte x diepgang  meer dan 100 kubieke meter. Deze schepen moeten volgens een nieuwe Europese Richtlijn worden gecertificeerd.

De certificaatplicht geldt ook voor de volgende typenschepen:

  • Sleepboten, duwboten of sleepduwboten;
  • Passagiersschepen (12 personen);
  • Veerponten voor bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 personen (exclusief bemanning);
  • Veerboten;
  • Drijvende werktuigen;
  • Binnenschepen die gevaarlijke stoffen als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen vervoeren en binnenschepen die bij deze schepen langszijde ligplaats mogen     nemen.

CvO-keuring aanvragen en meer informatie

De verplichte CvO inspectie dient te gebeuren door een erkend klassenbureau/keuringsinstantie. Dit wordt geregeld door de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bekijk de lijst met goedgekeurde klassenbureaus-en-keuringsinstanties. Er is enorm veel informatie te vinden over het CvO. We zetten hier een aantal links op een rij die je verder kunnen helpen:


Wat zijn de consequenties als je géén CvO hebt voor 31 december 2018? 

  1. Je mag niet meer zelfstandig varen; bezoek aan de werf kan alleen nog als u gesleept wordt.
  2. Het schip daalt waarschijnlijk fors in waarde en wordt mogelijk onverkoopbaar.
  3. Alsnog een CvO halen is uiterst lastig, zeer kostbaar en in vele gevallen vrijwel onmogelijk, omdat je dan aan de eisen voor moderne schepen moet voldoen.

Dus, heb je een schip dat CvO-plichtig is, regel dan snel een keuring.

No items found.