Waar mag je ankeren?

publicatie:
04
-
07
-
2019
Nu de zomer er weer aankomt zoeken veel bootbezitters aan het einde van een mooie vaardag een leuke plek om te overnachten. Dat kan in een jachthaven, gemeentehaven of andere aanmeerplek, maar je kunt ook een leuke ankerplek vinden.

Nu de zomer(vakantie) er weer aankomt zoeken veel bootbezitters aan het einde van een mooie vaardag een leuke plek om te overnachten. Dat kan in een jachthaven, gemeentehaven of andere aanmeerplek, maar je kunt ook een leuke ankerplek vinden.

Mag je overal ankeren?

Maar mag je overal zomaar ankeren? Het BPR formuleert een aantal regels voor het ligplaats nemen. (in artikel 7)

De belangrijkste punten die naar voren komen zijn:

  • Je mag alleen een ligplaats nemen waarbij je de scheepvaart niet hindert. Dit betekent dat je niet mag ankeren in bijvoorbeeld een vaargeul, een smalle vaarweg, een engte in een vaarwater. Maar ook niet waar in een vaarweg een andere vaarweg, daaronder begrepen een haven, uitmondt. Dus niet bij haveningangen en kruispunten. 
  • Je mag geen ligplaats nemen in een route waar schepen willen aanleggen of daarvan willen vertrekken. In de praktijk bedoelt men hier dat je niet mag ankeren voor een steiger of aanmeergelegenheid. Ook niet dicht bij een brug of sluis. 
  • Niet onder (of dicht bij) bruggen en hoogspanningskabels. 
  • Er is een aantal borden die aangeven dat ankeren of een ligplaats innemen verboden is. Je vindt deze borden vaak bij sluizen, bruggen en knooppunten waar veel scheepvaart is. Het gaat om deze borden:

Verboden te ankeren en ankers, kabels en kettingen te laten slepen aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst 
Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) binnen de in meters aangegeven breedte te rekenen vanaf het bord 
Ook zijn er borden die aangeven dat je er juist wel mag ankeren. Deze borden zijn allen terug te vinden in het BPR, bijlage 7, verkeerstekens. 


Toestemming te ankeren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst.

Spudpalen?

Spudpalen, een inrichting aan boord van een schip waarmee je een paal door of langs het schip in de grond laat zakken, komen steeds meer voor. Vroeger werden spudpalen hoofdzakelijk gebruikt bij werkschepen, baggeraars en dergelijke. Tegenwoordig worden spudpalen vaker gebruikt, ook in de recreatievaart bijvoorbeeld bij houseboats.

Gelden er dezelfde regels voor het gebruik met spudpalen als ankeren?

Begin 2016 is er in het BPR opgenomen dat er voor het gebruik van spudpalen dezelfde regelgeving geldt als voor ankeren. Het is dus gelijkgesteld aan ankeren. Toch zijn er situaties dat je niet mag ankeren, terwijl je er wel met spudpalen mag liggen. Daarvoor is er een nieuw bord gemaakt: Toestemming gebruik te maken van spudpalen aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst.

Conclusie

Nederland is een enorm waterland met ontelbaar veel mooie ankerplekjes waar je fantastisch kan genieten van rust, ruimte en verkoeling. Hou er rekening mee dat je ergens gaat liggen waar je geen andere scheepvaart hindert, uit de route. Hou ook rekening met wind en stroming. 

Goede, veilige vaart!

(foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)