Wat houdt ‘motor stand-by’ precies in?

publicatie:
10
-
07
-
2020
Op verschillende vaarwegen is het alleen toegestaan om te varen met een klein schip als de motor ‘stand-by’ is. Van verschillende lezers kregen we de vraag wat dat precies inhoudt en op welke wateren die verplichting geldt.

Op verschillende vaarwegen is het alleen toegestaan om te varen met een klein schip als de motor ‘stand-by’ is. Van verschillende lezers kregen we de vraag wat dat precies inhoudt en op welke wateren die verplichting geldt. Hieronder de toelichting.

Motor stand-by

Wat betekent dat, een motor die ‘stand-by’ is. Moet deze dan stationair meedraaien, of is het voldoende als deze met één druk op de knop gestart kan worden? Moet de motor in het geval van een buitenboordmotor al in het water hangen? Mag ik dan niet zeilen? Een blik in het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) geeft niet direct duidelijkheid. In artikel 9.04 lezen we:

Art 9.04 Kleine schepen: 1. Op de in bijlage 15, onder a, vermelde vaarwegen mag een klein schip slechts varen indien het is voorzien van een motor die voor onmiddellijk gebruik gereed is, en waarmee een snelheid van ten minste 6 kilometer per uur ten opzichte van het water kan worden gehandhaafd.

Op basis van bovenstaande kun je concluderen dat stationair meedraaien niet verplicht is. Maar ‘onmiddellijk gebruik’ betekent wel dat deze direct, zonder extra handelingen, gestart moet kunnen worden. 

Vaarwegen

Op deze (hoofd)vaarwegen is veel beroepsvaart aanwezig, die niet “zomaar” stil kan gaan liggen. Daarnaast spelen ook de specifieke kenmerken van de vaarweg een rol dat het “stand-by” hebben van een motor voor een stuk veiligheid zorgt. 

Op welke vaarwegen geldt de verplichting om de motor stand-by te hebben? Ook dat is terug te vinden in het BPR. Het gaat in totaal om 36, meestal drukbevaren wateren zoals bijvoorbeeld het Noordzeekanaal en het Prinses Margriet Kanaal. Een volledig overzicht kun je vinden in bijlage 15a van het BPR

Goede, veilige vaart!