Wat je moet weten bij het ligplaats nemen

publicatie:
29
-
09
-
2018
Het vinden van een ligplaats kan, zeker in het recreatieseizoen, moeilijk zijn door grote drukte. In havens wordt een ligplaats over het algemeen aangewezen door de havenmeester, of heeft de haven een eigen havenreglement waarin ligplaats nemen wordt geregeld. Hoe zit met openbare ligplaatsen?

Het vinden van een ligplaats kan, zeker in het recreatieseizoen, moeilijk zijn door grote drukte. In havens wordt een ligplaats over het algemeen aangewezen door de havenmeester, of heeft de haven een eigen havenreglement waarin ligplaats nemen wordt geregeld. Hoe zit met openbare ligplaatsen?

Openbare ligplaatsen

Bij openbare ligplaatsen zoals kades, of ligplaatsen bij bruggen, sluizen of openbare passantenplaatsen zijn hierover diverse bepalingen in het Binnenvaart Politie Regelement (BPR) opgenomen. Je kunt ze vinden in hoofdstuk 7 van het BPR. We lichten hier de belangrijkste zaken eruit: 

  • Het algemene beginsel bij het ligplaats nemen is dat je niet de doorgaande scheepvaart belemmerd. 
  • Je schip moet deugdelijk vastliggen, en niet door veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld draaiende wind of stroom, verandering van waterpeil, of zuiging door scheepvaart hinder veroorzaken voor de doorgaande scheepvaart. 

Let goed op of het toegestaan is om ligplaats in te nemen. Dit kan bijvoorbeeld worden aangegeven met een van onderstaande verbodsborden. (Je vindt ook deze borden terug in het BPR, bijlage 7)

SPORT

Bij havens, sluizen en bruggen waar veel binnenvaart komt, is er vaak een gedeelte aangewezen waar de kleine vaart, en waar de grote vaart mag afmeren. Dit wordt vaak aangegeven door borden met ‘SPORT’ erop.

Gedogen langszij te komen

Het is in een drukke haven gebruikelijk om andere schepen naast je te gedogen om bij de kade te komen. Vaak is er overleg over het tijdstip van vertrek zodat er eventueel verhaald kan worden. Ook dit staat in het BPR omschreven. Er is een verplichting om een schip naast je te gedogen, en er is een verplichting om medewerking te verlenen bij het vertrekken, verhalen of ruimte te maken. 

In de praktijk zijn er enkele tips voor het ligplaats nemen: 

  • Gebruik de ruimte goed. Sluit dicht aan langs een steiger bij een ander schip, zodat steigerruimte volledig benut kan worden. 
  • Zoek bij het langszij gaan een rijtje schepen uit van eenzelfde afmeting. 
  • Kijk goed of je er mag liggen. Ga met een klein schip niet op een ligplaats liggen die bestemd is voor de binnenvaart. 
  • Help elkaar en wees sociaal. Maak direct een afspraak over tijdstippen van vertrek en verleen hulp bij eventueel verhalen van een schip. 

Goede, veilige vaart!

No items found.