Waterschap Noorderzijlvest vervangt 26 bruggen in Groningen

publicatie:
07
-
08
-
2018
Het Groningse Waterschap Noorderzijlvest gaat de komende jaren 26 bruggen vervangen en onderhoud plegen aan nog eens 41 bruggen. De aanpak van de bruggen volgt op advies van Antea Group dat onderzoek deed naar de staat van onderhoud van de Groningse bruggen.

Het Groningse Waterschap Noorderzijlvest gaat de komende jaren 26 bruggen vervangen en onderhoud plegen aan nog eens 41 bruggen. De aanpak van de bruggen volgt op advies van Antea Group dat onderzoek deed naar de staat van onderhoud van de Groningse bruggen.

Achterstallig onderhoud

Uit het onderzoek kwam naar voren dat in het verleden beperkt is ingezet op het beheer en onderhoud van de bruggen. Die keuze die is gemaakt vanuit de ambitie om in tijden van grote en kostbare waterveiligheidsopgaven de belastingtarieven slechts beperkt te laten stijgen. Hierdoor is bij een groot aantal bruggen sprake van achterstallig onderhoud.

Onderzoek

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een strategie om de veiligheidsrisico´s voor de komende jaren te beperken en het totale areaal bruggen in veilige staat te brengen en te onderhouden. Het waterschap wil de veiligheid en functionaliteit van de bruggen garanderen. De komende tien jaar is bijna €11 miljoen nodig voor onderhoud en restauratie van bruggen.

Overdragen

Het waterschap heeft 79 bruggen in haar beheer. Het uiteindelijke doel is om de bruggen – in goede staat – over te dragen aan gemeenten. Daarover worden met verschillende gemeenten gesprekken gevoerd. Bruggen vormen een historische nalatenschap vanuit de vele kleine waterschappen die Groningen en Drenthe ooit telden.Bestuurslid Douwe Hollenga: “Maar het beheren van bruggen behoort niet tot de kerntaak van het waterschap. Zij vormen onderdeel van veelal gemeentelijke wegen en die gemeenten krijgen daarvoor ook een geldelijke bedragen en het waterschap niet.”

Plan van aanpak

Totdat bruggen eventueel worden overgedragen is adequaat beheer en onderhoud nodig. Het waterschap is verantwoordelijk voor het veilige gebruik van en de veilige verkeersdoorstroom over haar bruggen. Na de zomer volgt daarom een plan van aanpak met planning en prioritering voor een versnelde aanpak van bruggen.