Zeilende passagiersvaart richt Platform Veiligheid Chartervaart op

publicatie:
06
-
02
-
2018
Eind januari is in Enkhuizen het Platform Veiligheid Chartervaart opgericht. Het is een gezamenlijke inspanning van Keuringsbureaus, boekingskantoren, de Enkhuizer Zeevaartschool en de schippers van de zeilende passagiersvaart, verenigd in de BBZ. De deelnemers hebben afgesproken samen te werken in het platform en structureel kennis over veiligheid vast te leggen en te delen.

Eind januari is in Enkhuizen het Platform Veiligheid Chartervaart opgericht. Het is een gezamenlijke inspanning van Keuringsbureaus, boekingskantoren, de Enkhuizer Zeevaartschool en de schippers van de zeilende passagiersvaart, verenigd in de BBZ. De deelnemers hebben afgesproken samen te werken in het platform en structureel kennis over veiligheid vast te leggen en te delen.

Kennis delen


De Nederlandse traditionele vloot is uniek in Europa. Honderden historische zeilschepen zijn bewaard gebleven en actief in de maritieme toeristische sector. De specialistische kennis die nodig is om met deze historische schepen veilig te werken, kan in het Platform Veiligheid beter gedeeld en ontsloten worden, onder meer door het opstellen van branchenormen. De norm of best practise, omschrijft de risicovolle onderdelen aan boord van zeilschepen en de maatregelen die getroffen moeten worden om de risico's te verkleinen. De norm omschrijft waarop precies gelet moet worden, hoe vaak minimaal geïnspecteerd moet worden en wanneer de hulp van een expert nodig is. De informatie en instructie is niet alleen gericht op beginnende schippers en bemanning, maar kan ook de ervaren schipper ondersteunen.

Masten en rondhouten

Het Platform Veiligheid werkt op het moment aan de norm voor Masten en Rondhouten. De ervaring die hiermee wordt opgedaan, zal aangewend worden om nieuwe normen op te stellen voor andere scheepsonderdelen en handelingen. Sicko Heldoorn, voorzitter van de branche-organisatie BBZ, is blij met dit initiatief. “Ik ken veel schippers die al ruim 20 jaar actief zijn. Ik ben blij om te zien dat zij hun ervaring en kennis graag willen delen met collega’s. Het is belangrijk dat deze deskundigheid vastgelegd wordt”.