Enthousiasme over ‘Varen doe je Samen!’ op Maritime Industry 2017

publicatie:
19
-
05
-
2017
‘Varen doe je Samen!’ stond met een stand op de Maritime Industry 2017 beurs in Gorinchem. Deze beurs trok ruim 14.000 bezoekers en 487 deelnemers. De beursvloer was groter dan ooit en de vertegenwoordiging van de maritieme sector nog uitgebreider waardoor veel nieuwe bezoekers de beurs hebben bezocht. In de stand van ‘Varen doe je Samen!’ hebben veel goede gesprekken met voornamelijk binnenvaartschippers plaatsgevonden. “Goed dat dit project bestaat” was een veelgehoorde opmerking van de binnenvaartschippers.

‘Varen doe je Samen!’ stond met een stand op de Maritime Industry 2017 beurs in Gorinchem. Deze beurs trok ruim 14.000 bezoekers en 487 deelnemers. De beursvloer was groter dan ooit en de vertegenwoordiging van de maritieme sector nog uitgebreider waardoor veel nieuwe bezoekers de beurs hebben bezocht. In de stand van ‘Varen doe je Samen!’ hebben veel goede gesprekken met voornamelijk binnenvaartschippers plaatsgevonden. “Goed dat dit project bestaat” was een veelgehoorde opmerking van de binnenvaartschippers. 

Het thema “schroef uit in de sluis” speelt bijvoorbeeld ook voor de kleine beroepsvaart. Door de golfslag van de schroef en de stroming van het schroefwater is het voor kleine(re) boten in de sluis lastig om te manoeuvreren en vast te maken. Het is voor de medesluisgebruikers prettig en veilig als je de schroef van je schip buiten werking stelt. Ook het onderwerp marifoongesprekken tussen recreatievaarders, beroepsvaart en vaarwegbeheerders kwam ter sprake. Wanneer je per marifoon opgeroepen wordt door een mede-vaarweggebruiker, wees dan zo vriendelijk om zijn oproep te beantwoorden. Dit is wettelijk verplicht, ook als een recreatievaarder oproept. Als recreatievaart is het goed te letten op de dode hoek van een binnenvaartschip, maar als binnenvaartschip is het ook belangrijk op te letten op de dode hoek van bijvoorbeeld een coaster. In de scheepvaart bevindt de dode hoek zich voor de boeg van het schip. Je kunt in de dode hoek terecht komen als je bijvoorbeeld nog snel even voor een schip langs vaart. Als de schipper je eerst wel ziet en dan plots niet meer, kan dat gevaarlijke situaties veroorzaken. Vanaf de stuurhut is het namelijk lastig inschatten hoe dicht je op de boeg zit en of je op tijd voorlangs vaart. Op de 'Varen doe je Samen!' voorlichtingskaarten, die tijdens de beurs zijn gelanceerd en zijn ontwikkeld in samenwerking met Koninklijke BLN-Schuttevaer, komen al deze onderwerpen aan bod. Er staan tips op de kaarten om de vaarweg gezamenlijk zo veilig mogelijk te houden. 

Veel beroepsschippers stappen zelf over op een recreatievaartuig. Goed zeemanschap en kennis van de vaarregels zijn belangrijk voor alle vaarweggebruikers, via ‘Varen doe je Samen!’ zijn hierover goede discussies gevoerd. Ook de ‘Varen doe je Samen!’ partners Havenbedrijf Rotterdam en Koninklijke BLN-Schuttevaer waren aanwezig op de beurs. 

Volgend jaar vindt Maritime Industry weer plaats bij Evenementenhal Gorinchem op 29, 30, 31 mei 2018. 

No items found.