Kruising Dordtsche Kil - Hollandsch diep

publicatie:
03
-
08
-
2017
De kruising Hollandsch Diep - Dordtsche Kil wordt door verschillende stakeholders en gebruikers vaak als onveilig ervaren. Daarom heeft Rijkswaterstaat een aantal maatregelen met hen afgesproken. Een aantal van deze maatregelen zijn ondertussen doorgevoerd. Nadat er informatievoorziening is geweest omtrent de nieuwe maatregelen, willen wij nu graag met u in gesprek over uw gevoel van veiligheid op dit traject en hoe de communicatievoorziening hieromheen georganiseerd is. Daarom organiseert Waterrecreatie Nederland namens Rijkswaterstaat een panelsessie.

De kruising Hollandsch Diep - Dordtsche Kil wordt door verschillende stakeholders en gebruikers vaak als onveilig ervaren. Daarom heeft Rijkswaterstaat een aantal maatregelen met hen afgesproken. Een aantal van deze maatregelen is ondertussen doorgevoerd. Nadat er informatievoorziening is geweest omtrent de nieuwe maatregelen, willen wij nu graag met u in gesprek over uw gevoel van veiligheid op dit traject en hoe de communicatievoorziening hieromheen georganiseerd is. Waterrecreatie Nederland organiseert hiervoor namens Rijkswaterstaat een panelsessie.

In deze sessie willen we achterhalen in welke mate u bereikt bent met de informatie en op welke manier we de communicatie met vaarweggebruikers hieromheen kunnen verbeteren. Daarnaast bieden we u in deze sessie de gelegenheid om informatie te krijgen over de maatregelen en hier vragen over te stellen.

Het programma zal ongeveer 3 uur duren en zal onder andere bestaan uit:

1. Twee interactieve communicatie sessies

2. Presentatie en Q&A over inhoudelijke maatregelen met afgevaardigde van Rijkswaterstaat

We zijn op zoek naar enthousiaste schippers die ofwel regelmatig varen in de omgeving Moerdijk, of onlangs in het gebied hebben gevaren of verwachten dat dit seizoen te gaan doen.

We kunnen uw hulp goed gebruiken! Als u geïnteresseerd bent, dan kunt u zich voor de panelsessie van 29 september van 10.00 uur tot 13.00 uur te Duivelseiland Dordrecht (Van Leeuwenhoekweg 20, Dordrecht) aanmelden door een mail te sturen naar Info@varendoejesamen.nl. Bij eventuele vragen kunt u ook bij dit emailadres terecht.

Wij zien ernaar uit met u samen te werken aan een veilige vaarweg!

No items found.