Leestip: Marifoon of smartphone? - Deel 2: Marifoon blijft belangrijk

publicatie:
20
-
08
-
2019
In het februarinummer van Motorboot-magazine stond een interessant artikel over het gebruik van de marifoon door de recreatievaart op de Nederlandse binnenwateren. Daarin werd geconstateerd dat het gebruik van de marifoon voor het oproepen van sluizen en bruggen onder druk staat.

In het februarinummer van Motorboot-magazine stond een interessant artikel over het gebruik van de marifoon door de recreatievaart op de Nederlandse binnenwateren. Daarin werd geconstateerd dat het gebruik van de marifoon voor het oproepen van sluizen en bruggen onder druk staat. 

Hoe komt dit en wat wordt er nu en in de toekomst van de pleziervaart verwacht door brug- en sluiswachters? Deze vragen legde Motorboot voor aan de verantwoordelijke vaarwegbeheerders en andere betrokkenen, met uiteenlopende antwoorden als resultaat. Motorboot heeft nu deel 2 van dit artikel online geplaatst, waaruit blijkt hoe belangrijk de marifoon op het water is.

Voornaamste communicatiemiddel op het water

Ook projectleider Rowena van der Maat van Varen doe je Samen! werd om een reactie gevraagd. Daarin zegt ze dat wat ‘Varen doe je Samen!’ betreft, de marifoon het voornaamste communicatiemiddel op het water is en blijft, in het belang van de veiligheid op het water. “Onder meer Agentschap Telecom en Rijkswaterstaat onderschrijven dit en roepen pleziervaarders dan ook op vooral de marifoon te blijven gebruiken voor het oproepen van bruggen en sluizen en zo veel mogelijk uit te luisteren. Via de marifoon krijg je immers ook informatie over wat de beroepsschippers om je heen van plan zijn en hoe jij daarop kunt anticiperen. Een smartphone geeft je deze informatie niet!” 

Lees het artikel Marifoon of smartphone? I Deel 2 op de website van Motorboot.

© foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Sydney Bulham