Nieuw vaarwater Reevediep geopend voor publiek

publicatie:
15
-
04
-
2019
Met het openen van sluisdeuren heeft koning Willem Alexander half maart het ‘Ruimte voor de Rivier-project’ Reevediep bij Kampen officieel geopend. Tegelijkertijd werd hiermee ook het nationale programma Ruimte voor de Rivier afgesloten. Sinds begin april is het gebied eromheen weer geopend voor het publiek.

Met het openen van sluisdeuren heeft koning Willem Alexander half maart het ‘Ruimte voor de Rivier-project’ Reevediep bij Kampen officieel geopend. Tegelijkertijd werd hiermee ook het nationale programma Ruimte voor de Rivier afgesloten. Sinds begin april is het gebied eromheen weer geopend voor het publiek.

Reevediep

Het Reevediep is een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel te kunnen afvoeren via het Drontermeer, en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. Deze hoogwatergeul heeft als officiële naam: Reevediep. 

Om het water door de hoogwatergeul te kunnen laten stromen, is aan de kant van de IJssel een inlaat gebouwd. De Kamperstraatweg komt over dit inlaatwerk te liggen. Ten zuiden en noorden van de geul worden dijken aangelegd. Om ervoor te zorgen dat het hoogwater niet in het Drontermeer terecht komt, is tussen Flevoland en Overijssel een schutsluis aangelegd in het zuidelijke deel van het Drontermeer.

Varen, wandelen en fietsen

Door de komst van het Reevediep verandert een groot deel van de omgeving ten zuiden van Kampen. Naast alle maatregelen voor waterveiligheid wordt in het gebied ook vierhonderd hectare nieuwe natte delta-natuur gerealiseerd. Inwoners van Kampen en toeristen kunnen hier medio 2019 volop van genieten, dankzij de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en struinpaden. Het Reevediep wordt verder voorzien van een vaargeul voor de recreatievaart. Dat is goed voor de lokale economie en de levendigheid in de stad. Hengelsportliefhebbers krijgen nieuwe mogelijkheden langs de noordelijke dijk van het Reevediep. 

Recreatievaart moet nog even geduld hebben want de Raad van State moet zich nog uitspreken over een bezwaar tegen de openstelling van de vaarroute. Er is bezwaar omdat het leefgebied van vogels in het gebied verstoord zou worden door de boten in het gebied. De minister heeft al wel bepaald dat als er straks gevaren kan worden, schepen maximaal 20 meter lang, 5 meter breed mogen zijn en niet sneller dan 6 kilometer/uur mogen varen. 

Op maandag 22 april (Tweede Paasdag) vindt in het gebied het Reevediepfestival plaats. 

Foto boven: Minister Cora van Nieuwenhuizen (links), Koning Willem-Alexander (midden) en gedeputeerde Ben Boerman (rechts) op de Scheeresluis tijdens de opening van het Reevediep. (Foto: Rijkswaterstaat)