Reevesluis begin oktober officieel geopend door minister Barbara Visser

publicatie:
14
-
10
-
2021
Minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag 4 oktober 2021 het Reevesluiscomplex officieel geopend. De Reevesluis is klaar en overgedragen aan Rijkswaterstaat.

Minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag 4 oktober 2021 het Reevesluiscomplex officieel geopend. De Reevesluis is klaar en overgedragen aan Rijkswaterstaat.

IJsseldelta waterveiliger

Sinds 2015 is er hard gewerkt om de regio IJsseldelta waterveiliger te maken. Met de opening van het Reevediep door Koning Willem-Alexander op 14 maart 2019 werd de 1e fase van het IJsseldelta Programma, onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier, afgesloten. In de afgelopen jaren is doorgewerkt aan de Reevesluis, die nu officieel geopend is.

Nieuwe Reevesluis en Reevedam

Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis en Reevedam. Eerst worden nog de Roggebotsluis en de dijk aan de oostzijde van het Reevediep verwijderd. In het nieuwe gebied hebben deze sluis en dijk namelijk geen functie meer. Daarna is het gebied klaar en kunnen het nieuw aangelegde Reevediep en de Reevesluis hun werk doen voor een waterveilige IJsseldelta. “Het Nederlandse IJsselmeergebied is een uniek samenspel van water en land. Dat stelt hoge eisen aan de manier waarop we deze delta inrichten”, zegt minister Barbara Visser. “Ik ben trots dat ik vandaag de Reevesluis officieel heb mogen openen. Daarmee zetten we opnieuw een belangrijke stap in het werken aan waterveiligheid in de IJsseldelta.”

Reevesluiscomplex

Het Reevesluiscomplex bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. Aan de oostzijde van de sluis is een kluunvoorziening over de Reevedam voor schaatsers gerealiseerd. Ook is aan de westzijde van de sluis een oversteekmogelijkheid over het land voor kanoërs aangelegd. Over de sluis loopt een looppad waar wandelaars en fietsers met de fiets aan de hand kunnen oversteken.

Onderdeel van het IJsseldelta Programma

De Reevesluis is een van de projecten van het IJsseldelta Programma. In dit programma werken het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten, Rijkswaterstaat en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio. Met de opening van het Reevediep door Koning Willem-Alexander op 14 maart 2019 is het programma Ruimte voor de Rivier en de 1e fase van IJsseldelta afgerond. Vervolgens is de 2e fase gestart welke bestaat uit 4 projecten: Reevesluis, Drontermeerdijk, N307 Roggebot-Kampen en Recreatieterreinen. De Reevesluis en Drontermeerdijk zijn gereed. 

Bron en foto: Rijkswaterstaat