Rijkswaterstaat presenteert ontwerp overnachtingshaven Giesbeek

publicatie:
17
-
10
-
2018
Rijkswaterstaat gaat de doorstroming en veiligheid van het scheepvaartverkeer op de IJssel verbeteren met een overnachtingshaven in de Valeplas bij Giesbeek. Hier kunnen straks, verdeeld over drie steigers, zeventien binnenvaartschepen afmeren.

Rijkswaterstaat gaat de doorstroming en veiligheid van het scheepvaartverkeer op de IJssel verbeteren met een overnachtingshaven in de Valeplas bij Giesbeek. Hier kunnen straks, verdeeld over drie steigers, zeventien binnenvaartschepen afmeren. Tijdens een informatiemarkt op woensdag 10 oktober presenteerde Rijkswaterstaat het ontwerp voor de overnachtingshaven en de landschappelijke inpassing daarvan aan omwonenden en andere belangstellenden.

Aanpassingen ontwerp Overnachtingshaven Giesbeek

Het ontwerp voor de Overnachtingshaven Giesbeek is aangepast ten opzichte van het gepresenteerde ontwerp op 15 september 2016. De reacties van aanwezigen tijdens eerdere bijeenkomsten zijn, daar waar mogelijk, verwerkt. De resultaten van nadere onderzoeken hebben ook tot aanpassingen geleid, zoals de vermindering met één steiger, de veiligheid op het water voor de recreatievaart en de verplaatsing van waterscouting Abel Tasman.

Informatiemarkt

Tijdens de informatiemarkt hebben medewerkers van Rijkswaterstaat het nieuwe ontwerp toegelicht. Het ontwerp werd getoond op kaarten, informatiepanelen en via een 3D-visualisatie. Tijdens de informatiemarkt was het ook mogelijk interactief door het 3D-model te manoeuvreren. Er werd tevens informatie over de vervolgprocedure gegeven: de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, de milieueffectrapportage en de ontwerpvergunningen in 2019.

Bekijk de 3D-visualiatie

 

De start van de uitvoering is voorzien in 2020/2021. De verwachte ingebruikname is in 2022. Zie voor meer informatie ook de website: www.rws.nl/overnachtingshavengiesbeek

Goede, veilige vaart!