Nieuwe brochure ‘Brandveiligheid aan boord’ gelanceerd tijdens HISWA te Water

publicatie:
04
-
09
-
2019
Op de eerste dag van de HISWA te Water 2019 heeft veiligheidscampagne ‘Varen doe je Samen!’ de nieuwe brochure ‘Brandveiligheid aan boord’ in de serie (technische) preventie gelanceerd. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan burgemeester Adema van Lelystad. Tijdens de beurs ligt er voor alle bezoekers een exemplaar klaar.

Op de eerste dag van de HISWA te Water 2019 heeft veiligheidscampagne ‘Varen doe je Samen!’ de nieuwe brochure ‘Brandveiligheid aan boord’ in de serie (technische) preventie gelanceerd. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan burgemeester Adema van Lelystad. Tijdens de beurs ligt er voor alle bezoekers een exemplaar klaar.

Brandveiligheid aan boord

Juist op schepen is brandpreventie erg belangrijk. Op het water is hulp van buitenaf immers niet snel ter plaatse en kan brand catastrofaal aflopen. In de brochure ‘Brandveiligheid aan boord’ staat helder uitgelegd wat booteigenaren kunnen doen om brand aan boord van een boot te voorkomen. En mocht er onverhoopt toch brand uitbreken, wat kun je dan doen om de overlevingskans te vergroten? Met de tips uit de brochure kan iedereen zich goed voorbereiden op een brandveilige vaartocht.

Samenwerking SAMIJ

De nieuwe brochure is tot stand gekomen in samenwerking met specialisten van de brandweer en de SAMIJ (Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied). Partijen, ieder met een eigen rol en taak in de incidentbestrijding op het water. Daarom zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de veiligheidsregio’s (Brandweer en Ghor) en waterschappen rondom het IJsselmeergebied en Rijkswaterstaat, de KNRM, Reddingsbrigade Nederland, de Kustwacht en de Nationale Politie. 

De SAMIJ richt zich hierbij op de bovenregionale bestuurlijke- en operationele afstemming om een effectieve en efficiënte samenwerking te borgen voor incidentbestrijding en, zeer recent, voor risicobeheersing in het IJsselmeergebied. Burgemeester Adema is tevens voorzitter van de SAMIJ en nam in die hoedanigheid het eerste exemplaar in ontvangst. Eerder op de dag verzorgde Adema de feestelijke opening van de HISWA te Water in de Bataviahaven in Lelystad.

Het eerste exemplaar van de brochure 'Brandveiligheid aan boord' werd overhandig aan burgemeester Adema van Lelystad (l) door projectleider Rowena van der Maat (r)

Download de brochure Brandveiligheid

Naast de papieren editie is de brochure ‘Brandveiligheid aan boord’ ook digitaal beschikbaar en gratis te downloaden via de website van Varen doe je Samen!. Via onderstaande link kun je de brochure downloaden. Een overzicht van al onze uitgaven vind je op de pagina varendoejesamen.nl/brochures.

Brandveiligheid aan boord

Goede, veilige vaart!