Onderzoek: Binnenvaartschippers tevreden over de vaarwegen in Nederland

publicatie:
11
-
02
-
2019
Nederlandse binnenvaartschippers zijn in het algemeen tevreden over de Nederlandse vaarwegen. Dat blijkt uit de pilot belevingsmonitor binnenvaart die Platform WOW in de zomer van 2018 uitvoerde onder ruim 1.000 binnenvaartschippers. Doel van deze monitor is inzicht te krijgen in de wensen en meningen van de binnenvaartschipper.

Nederlandse binnenvaartschippers zijn in het algemeen tevreden over de Nederlandse vaarwegen. Dat blijkt uit de pilot belevingsmonitor binnenvaart die Platform WOW in de zomer van 2018 uitvoerde onder ruim 1.000 binnenvaartschippers. Doel van deze monitor is inzicht te krijgen in de wensen en meningen van de binnenvaartschipper.

Tevreden, maar ruimte voor verbetering

Meer dan zes op de tien schippers is tevreden over Rijkswaterstaat en de provincies als beheerders van de vaarweg. De schippers zijn het meest tevreden over verkeersinformatie, gevolgd door kwaliteit van de vaarweg en de aansluitingen tussen het hoofd- en onderliggende vaarwegennet. Het minst tevreden (minder dan zes op de tien schippers) is men over voorzieningen op en langs de vaarweg en uitvoering van werkzaamheden. Er zijn geen belangrijke verschillen in de resultaten op de onderzoeksthema’s tussen Rijkswaterstaat en de provincies.

Vlotte doorstroming

Gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor Mobiliteit, Water en Sociaal in de provincie Overijssel: “Het oordeel van schippers is zeer waardevol om de dienstverlening verder te verbeteren. Een vlotte doorstroming op het water maakt het voor bedrijven nog interessanter om hun goederen van de weg naar het water te halen. We blijven dan ook in gesprek met schippers. Denk bijvoorbeeld aan de Blauwe Golf voor de Twentekanalen waar nu aan gewerkt wordt.”

Belevingsmonitor Binnenvaart

De belevingsmonitor Binnenvaart is uitgevoerd in de zomer van 2018 in opdracht van Water ontmoet Water (Platform WOW ) in samenwerking met verschillende provincies en Rijkswaterstaat. Binnenvaartschippers zijn via een online vragenlijst gevraagd naar hun ervaringen over de vaarweg. Dit onderzoek vindt iedere drie jaar plaats en zal in 2021 herhaald worden.