Onderzoek: Hoe veilig voel jij je op de kruising Hollandsch Diep-Dordtsche Kil?

publicatie:
23
-
07
-
2020
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om het kruispunt Hollands Diep-Dordtse Kil veiliger te maken. Doe mee aan een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van het kruispunt.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om het kruispunt Hollands Diep-Dordtse Kil veiliger te maken. Doe mee aan een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van het kruispunt.

Hollandsch Diep – Dordtsche Kil

De kruising Hollandsch Diep – Dordtsche Kil is een van de drukst bevaren stukjes vaarwater van Nederland. Ondanks dat gebeuren hier weinig ongelukken. Toch dringen de omliggende gemeenten en de veiligheidsregio's aan op verbetering. Dat is begrijpelijk: Als het fout gaat, kunnen de gevolgen groot zijn. Zeeschepen, binnenvaartschepen en jachtjes varen hier op korte afstand van elkaar. Een deel van de schepen vervoert gevaarlijke stoffen. En pal aan het water ligt de chemische industrie van Moerdijk.

Wat is er allemaal gedaan?

De afgelopen jaren is er veel gedaan: de borden op de Moerdijkbruggen zijn aangepast, om duidelijk te maken door welke brugopeningen de beroeps- en recreatievaart kan varen. De betonning van de nevengeul is aangepast om te stimuleren dat de recreatievaart in de nevengeul gaat varen. Er is een app ontwikkeld, waarmee de recreatievaart -zonder gebruik te maken van AIS- kan zien waar het verkeer zich op het kruispunt bevindt. Op ‘Varen doe je Samen!’ hebben we voorlichting gegeven, onder meer over de beste manier om het kruispunt Hollandsch Diep – Dordtsche Kil te passeren. Ook zijn onderstaande infographics ontwikkeld.Verder zijn er enkele kleinere maatregelen uitgevoerd.


Infographics voor beroeps- en recreatievaart.

Onderzoek veiligheidsbeleving

Om het effect van de maatregelen te meten peilt Rijkswaterstaat vijf jaar lang jaarlijks de veiligheidsbeleving bij de gebruikers. Welke factoren zorgen voor onveilige situaties? Wat kan beter? Wat werkt goed? Kantar Public voert in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uit onder vaarweggebruikers naar de veiligheid. 

Jouw ervaring op dit vaarwater vormt een belangrijke bron van informatie. Rijkswaterstaat wil je dan ook van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze enquête. Dat kan door de online vragenlijst in te vullen via http://nipo.nl/hddk. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten. Let erop dat je de vragenlijst in één keer invult zonder tussendoor te pauzeren. Je kunt tot 31 augustus meedoen aan de enquête.

Voor meer informatie en voor reisplanningsdoeleinden kun je kijken op het VDJS-Knooppunt over de Dordtsche Kil-Hollandsch Diep.

Goede, veilige vaart!