Pilot innovatieve zoet-zoutscheiding Krammerjachtensluis afgerond

publicatie:
25
-
06
-
2018
Eind deze maand verwacht Rijkswaterstaat een pilot met het scheiden van zoet en zout water in de Krammerjachtensluis af te ronden. De pilot, waarbij een vernieuwd bellenscherm is ingezet, werd in 2014 gestart. Deze technologie zorgt, in combinatie met het spoelen van zoet water, voor het scheiden van zoet en zout water tijdens het schutten van de sluis.

Eind juni verwacht Rijkswaterstaat een pilot met het scheiden van zoet en zout water in de Krammerjachtensluis af te ronden. De pilot, waarbij een vernieuwd bellenscherm is ingezet, werd in 2014 gestart. Deze technologie zorgt, in combinatie met het spoelen van zoet water, voor het scheiden van zoet en zout water tijdens het schutten van de sluis. De opgedane ervaringen tijdens de pilot hebben veel praktijkinformatie over de werking van de technologie opgeleverd. Deze uitkomsten vormen de basis voor de huidige plannen om het systeem te gaan toepassen in de duwvaartsluizen.

Krammersluizen

Het Krammersluizencomplex bestaat uit twee duwvaartsluizen voor beroepsvaart en twee kleinere jachtensluizen voor de recreatievaart. De sluizen zorgen voor de scheiding tussen het zoete water uit het Volkerak-Zoommeer en het zoute water uit de Oosterschelde. Om het water gescheiden te houden wordt in de sluiskolken zout water vervangen door zoet water en andersom.

Pilot jachtensluis

De pilot in de jachtensluis heeft laten zien dat door een betere verdeling van de lucht die in het water wordt ingepompt, het systeem geoptimaliseerd is en er veel beter rendement bewerkstelligd wordt dan bij traditionele bellenschermen.Het voordeel van het gebruik van bellenschermen in de jachtensluis heeft zich na vier jaar voornamelijk bewezen door de tijdbesparing op het schutten.

De pilot heeft voor de jachtensluis echter ook nadelen aan het licht gebracht. De bellenschermen zijn aangelegd binnen de kolk. Hierdoor ervaren (kleinere) jachten instabiliteit als ze te dicht op het bellenscherm afmeren; iets dat in topdruktes niet altijd te vermijden is. Daarom heeft Rijkswaterstaat in een nieuw ontwerp de bellenschermen buiten de sluiskolk geplaatst. Dit ontwerp toepassen in de jachtensluizen betekent echter een zo grote investering dat de voordelen van een bellenscherm niet meer opwegen tegen het herstellen van de oorspronkelijke zoet-zoutscheiding. Rijkswaterstaat heeft daarom voor deze sluis besloten weer over te gaan naar de oude methode en het bellenscherm te ontmantelen. Dit werk wordt eind juni uitgevoerd. De recreatievaart zal hier geen overlast van ondervinden omdat de andere jachtensluis beschikbaar blijft.

Duwvaartsluizen

Het doel van de pilot in de jachtensluis was onderzoeken of het nieuwe innovatieve zoet-zout scheidingsysteem voldoende effectief zou zijn om ook in de duwvaartsluizen toe te passen. De resultaten tonen dit zeker aan. Anders dan jachten ondervindt het zwaardere binnenvaartverkeer geen stabiliteitsproblemen als gevolg van het bellenscherm. Daarnaast worden de bellenschermen buiten de sluiskolk aangelegd en is er dus geen sprake van ruimtebeperking. De bellenschermen leveren de beroepsvaart een sneller schutproces op. Tot slot levert de innovatieve methode voor zoet-zout scheiding in de duwvaartsluizen een duurzaamheidsvoordeel. De bellenschermen in combinatie met het spoelen van zoet water gebruiken minder energie dan de grote pompgemalen die nu gebruikt worden. Aandachtspunt is wel dat door de kleppen die in de sluisdeuren ingebouwd worden de aandrijving van de sluisdeuren iets vertraagt. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing hiervoor.

Uitvoering

Rijkswaterstaat bereidt momenteel een grootschalige renovatie van het Krammersluizencomplex voor. Dit in het kader van de onderhoudsopgave 'verjongen, vernieuwen en verduurzamen' waar Rijkswaterstaat de komende jaren voor staat. Het installeren van het nieuwe systeem voor zoet-zoutscheiding in de duwvaartsluizen is een van de deelprojecten. Daarnaast moet het sluizencomplex straks voldoen aan de laatste richtlijnen, wordt bediening van de sluizen op afstand gerealiseerd en grootschalig onderhoud uitgevoerd. Als de voorbereiding is afgerond kan de verbouwing starten. De realisatie van dit enorme project duurt minimaal tot 2024.

Knooppunten

Bekijk de knooppunten bij de Krammersluizen:


No items found.