Rijkswaterstaat: meer tijd nodig tot Stevinsluizen weer opengaan

publicatie:
19
-
03
-
2021
De Stevinsluizen bij Den Oever zijn sinds een aantal maanden gestremd voor de scheepvaart. Dit heeft te maken met de bouw van een nieuwe keersluis die pal tegen de Stevinsluizen wordt aangebouwd. Als gevolg van uitlopende bouwwerkzaamheden is de eerder gecommuniceerde openstellingsdatum van 27 april 2021 niet langer haalbaar. De stremming van de Stevinsluizen is daarom verlengd, met als uiterlijke datum 21 mei 2021.

De Stevinsluizen bij Den Oever zijn sinds een aantal maanden gestremd voor de scheepvaart. Dit heeft te maken met de bouw van een nieuwe keersluis die pal tegen de Stevinsluizen wordt aangebouwd. Als gevolg van uitlopende bouwwerkzaamheden is de eerder gecommuniceerde openstellingsdatum van 27 april 2021 niet langer haalbaar. De stremming van de Stevinsluizen is daarom verlengd, met als uiterlijke datum 21 mei 2021.

Uiterlijk eind april wordt duidelijk of het wellicht mogelijk is al voor het Hemelvaartsweekend (vanaf donderdag 13 mei) open te gaan.

Omvaren Lorentzsluizen

De beroeps- en recreatievaart dienen voor langere tijd rekening te houden met een omvaarroute via de Lorentzsluizen. Vanwege de start van het recreatieseizoen per 1 april en de vele schepen die in het voorjaar op het water verschijnen, kan de wachttijd bij de Lorentzsluizen sterk oplopen. Ook zal de brug in de A7 bij Kornwerderzand vaker opengaan, waardoor de kans op files voor het autoverkeer ter hoogte van Kornwerderzand toeneemt.

Uitloop werkzaamheden

De bouwwerkzaamheden lopen om meerdere redenen uit, onder andere door de invloed van het coronavirus. Daardoor kan er minder efficiënt worden gewerkt en bij het constateren van een besmetting ligt het werk soms stil. Een belangrijke tegenvaller was ook dat bij het droogpompen van de bouwkuip de opwaartse waterdruk groter bleek te zijn dan voorzien. Daardoor moest de bouwkuip met extra pompen worden drooggezet. Tenslotte heeft het werk ook stilgelegen door de strenge vorstperiode van half februari. Er was ruimte in de planning gereserveerd om tegenvallers en slecht weer (vorst, storm) op te vangen, nu blijkt die ruimte niet voldoende te zijn. 

De werkzaamheden zijn geïntensiveerd, onder meer door met extra ploegen 24 uur per dag door te werken, alleen kan daarmee de uitloop niet volledig worden opgevangen.