Rijkswaterstaat wijzigt vanaf dit najaar twintig marifoonkanalen

publicatie:
22
-
09
-
2022
Voor de communicatie met vaarweggebruikers maakt Rijkswaterstaat gebruik van frequentiekanalen. Daarmee is contact met gebruikers mogelijk zowel via spraak (marifoon) als ook via data (AIS).

VDES

De World Radio Conference (WRC) bepaalt mondiaal waarvoor welke kanalen worden gebruikt. De WRC heeft eerder vastgesteld welke analoge marifoonkanalen vanaf 1 januari 2023 voor digitale datacommunicatie worden bestemd. Daarvoor is het radiocommunicatiesysteem VDES opgestart. Dit systeem werkt in de Marine Mobile VHF-band. De consequentie hiervan is dat een aantal opstelpunten van RWS een ander marifoonkanaal moet gaan gebruiken. Het huidige kanaal is dan niet meer beschikbaar voor spraakcommunicatie op de betrokken objecten (bruggen, sluizen, verkeerspost). Het gaat voor heel Rijkswaterstaat om twintig opstelpunten. In onderstaand overzicht is te zien om welke punten dit gaat en wanneer het kanaal wordt gewijzigd.

Voor de locaties Dorkwerd, Farmsum, Groningen, Hollum en Terschelling wordt de planning nog bekend gemaakt. Deze is binnenkort te vinden op vaarweginformatie.nl

Aanpassing apparatuur en borden

Per 26 september 2022 start de gefaseerde aanpassing van de apparatuur. Ook wordt die dag de bebording buiten gewijzigd. Zo is het juiste VHF kanaal voor de gebruikers onderweg goed te zien. De nieuwe VHF kanalen zijn vastgesteld in goed overleg met RDI, Belgische Agentschap Telecom (BIPT) en Port of Antwerp.

Marifoon

Kijk voor meer informatie over het juiste gebruik van de marifoon het webinar 'Marifoongebruik'.

Goede, veilige vaart!