Uitstootvrij varen in centrum Amsterdam vanaf 2025

publicatie:
18
-
09
-
2023
Wie na 1 januari 2025 met een pleziervaartuig door het centrum van Amsterdam wil varen, zal aan meer maatregelen moeten voldoen. Vanaf deze datum wordt het centrum van Amsterdam een uitstootvrije zone. Dat heeft de <a href="https://www.amsterdam.nl/verkeer-vervoer/milieuzone-amsterdam/vaartuigen/" rel="noopener" target="_blank">gemeente Amsterdam</a> bekend gemaakt.

Vanaf dit najaar worden er een aantal overgangsregelingen en het ontheffingsbeleid verder uitgewerkt en besloten welke vaartuigen hier onder vallen. Voordat het definitieve beleid in de loop van 2024 wordt vastgesteld, vindt er nog een formele inspraakronde plaats.

Wat precies onder uitstootvrij valt

  • Uitstootvrije boten met elektrische of handmatige aandrijving met een geldig 'groen' vignet zijn welkom in deze zone.
  • Ook hybride boten met een geldig 'geel' vignet zijn hier welkom. Onder het label hybride vallen boten met zowel een elektrische als brandstofmotor.

Laden langs het water

In overleg met de branche stelt de gemeente Amsterdam een Laadstrategie Varen op. Daarin wordt duidelijk op welke wijze het laden van elektrische vaartuigen gaan gefaciliteerd zal worden. Eind 2024 is deze Laadstrategie gereed. Momenteel zijn er circa 15 laadpalen in Amsterdam. Voor meer informatie over locaties en laden, zie 

Elektrische vaartuigen

.

Kaart uitstootvrije zone vanaf 2025

De uitstootvrije zone in het centrum van Amsterdam, is het gebied binnen en inclusief de Singelgracht, ten zuiden van het spoor. Hierbij zijn een aantal uitzonderingen namelijk:

  • De doorgaande vaarroutes (Kostverlorenstraat, Amstelroute)
  • De Westelijke Singelgracht tot de Hugo de Grootstraat
  • De Oostelijke Eilanden en de Nieuwe Vaart.

De volledig kaart is de bekijken via

de website van de Gemeente Amsterdam

.

Uitvoeringsagenda Uitstootvrije Mobiliteit

Eerder dit jaar presenteerde de gemeente Amsterdam de

Uitvoeringsagenda Uitstootvrije Mobiliteit,

waarin de ambitie om alle recreatievaart in het centrum vanaf 2025 uitstootvrij te laten varen al te lezen was. Naar aanleiding hiervan is de Coalitie Duurzaam Varen opgericht om met de gemeente aan de slag te gaan om de transitie naar duurzaam varen aan te moedigen. De visie van deze coalitie is gericht op samenwerking en door deze samenwerking, en het aanmoedigen van de verduurzaming, de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren.