Zeven alternatieve routes langs het Prinses Margrietkanaal (PM-kanaal)

publicatie:
31
-
07
-
2020
De provincie Fryslân heeft zeven mooie alternatieve routes langs het Prinses Margriet-Kanaal (PM-Kanaal) in kaart gebracht. De routes zijn eerder dit jaar in het kader van 'Weg van de vaarweg' gepresenteerd aan de bezoekers van Boot Holland 2018.

De provincie Fryslân heeft zeven mooie alternatieve routes langs het Prinses Margriet-Kanaal (PM-Kanaal) in kaart gebracht. De routes zijn eerder in het kader van 'Weg van de vaarweg' gepresenteerd.

Weg van de vaarweg

De provincie wil recreatievaarders tijdens Boot Holland graag wijzen op de mooie alternatieve vaarroutes in Friesland, om zo de drukbevaren hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl te ontlasten. Voor de recreatievaart hebben de alternatieve vaarroutes een groot voordeel: niet alleen is het veel rustiger en relaxter varen, ze zien onderweg mooie plekken naast de hoofdvaarroute.

Zeven alternatieve vaarroutes in Friesland

De zeven alternatieven voor varen over het Prinses Margrietkanaal staan hieronder op een rijtje en zijn ook op onderstaande interactieve kaart te bekijken (klik op de kaart). De routes zijn ook in detail te bekijken in de folder ‘Weg van de Vaarweg – alternatieve vaarroutes langs het PM-Kanaal’ (PDF). Op de kaart zijn ook de Varen doe je Samen!-knooppunten opgenomen. 

  • Route 1: Grutte Brekken naar Krúswetter bij Snitsermar 
  • Route 2: Grutte Brekken naar Snitsermar 
  • Route 3: Krúswetter bij Snitsermar naar Leeuwarden 
  • Route 4: Krúswetter bij Snitsermar naar Grou 
  • Route 5: Grou naar Krúswetter bij Warten 
  • Route 6: Grou naar Leeuwarden 
  • Route 7: Grutte Brekken naar Snitsermar


 

interactieve kaart (klik op de routes/stippen)


Ontwikkelingen in Friesland

Naast de alternatieve routes zijn er verschillende ontwikkelingen in Friesland. Gedeputeerde Klaas Kielstra: “Wij blijven investeren om de watersporter zo gastvrij mogelijk te ontvangen. Ook op het gebied van elektrisch varen: dit jaar start de aanleg van de derde electric-only route. Wij zijn dé watersportprovincie van Nederland en dat willen we blijven!”