Campagne ‘Varen doe je Samen!’ gaat verder in 2020

publicatie:
19
-
12
-
2019
Varen doe je Samen!' gaat verder in 2020! De veiligheidscampagne heeft de afgelopen jaren veel mensen bereikt, maar het blijft belangrijk om voortdurend te werken aan meer veiligheidsbewustzijn op het water.

'Varen doe je Samen!' gaat verder in 2020! De veiligheidscampagne heeft de afgelopen jaren veel mensen bereikt, maar het blijft belangrijk om voortdurend te werken aan meer veiligheidsbewustzijn op het water. 

De samenwerkende partners in de campagne onderstrepen dat en hebben daarom ook voor de komende vijf jaar hun medewerking toegezegd. 'Varen doe je Samen!’ gaat daarmee van 2020 tot 2025 een nieuwe fase in! 

Veiligheid op het water

In 2007 startte de campagne met als doel de veiligheid op de Nederlandse grote vaarwegen te vergroten, met name daar waar beroepsvaart en recreatievaart elkaar ontmoeten. De samenwerkende partners, Rijkswaterstaat, de provincies, Unie van Waterschappen, havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam, Koninklijke BLN - Schuttevaer, KNRM, Reddingsbrigade Nederland, ANWB, HISWA Vereniging, het Netwerk Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland, Waterrecreatie Nederland en het Watersportverbond hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan dit doel. En daardoor heeft de campagne de afgelopen jaren miljoenen mensen bereikt en voorgelicht over veilig vaargedrag.

Stevige basis

In de voorgaande jaren is er een stevige basis gelegd waarop de campagne nu verder kan bouwen. De website is het centrale platform waar de informatie en kennis van de partners bij elkaar komt en zo effectief en efficiënt mogelijk aan de vaarweggebruiker wordt aangeboden. De knooppuntinformatie, diverse brochures en actuele nieuwsvoorziening zijn de afgelopen jaren veel geraadpleegd. Tijdens beurzen en voorlichtingsavonden hebben de vrijwilligers en ambassadeurs vele interessante gesprekken en discussies over veiligheid gevoerd.

Ook op social media is een stevige community gegroeid van mensen die meer willen weten over veilig varen. De komende jaren gaan we ons inzetten om nog meer mensen te bereiken en te informeren over veilig varen. Goede reisvoorbereiding, (technische) preventie, goed zeemanschap en kennis van de vaarregels blijven daarbij de speerpunten.

Nieuw convenant 2020-2025

Op de eerste dag van de beurs Boot Holland, op 7 februari 2020, zullen de samenwerkende partners het nieuwe convenant voor de periode 2020 – 2025 ondertekenen. Uiteraard is ‘Varen doe je Samen!’ ook op de beurs aanwezig met een stand op het veiligheidsplein, waar je van harte welkom bent!